Gradska knjižnica Rijeka pripremila je za osnovnoškolce radionice koje će omogućiti djeci druženje s vršnjacima, izmjenjivanje ideja, slobodno izražavanje stavova te odabir tema i sadržaja o kojima će se raspravljati. Svaki sat radionice bit će posvećen individualnom izražavanju mišljenja, ali i razvoju empatičnoga slušanja i uvažavanja sugovornika. Na taj način polaznici će se međusobno kvalitetno upoznati, a što je još važnije – upoznat će i sami sebe.

Kreativne radionice namijenjene su djeci od 11 do 13 godina, a održavat će se tijekom srpnja i kolovoza u zametskom ogranku Gradske knjižnice Rijeka. Cilj organiziranja radionica jest aktiviziranje djece i poticanje na razmišljanje i izražavanje. Nažalost, tijekom praznika djeca najviše vremena provode uz ekrane. Roditelji uglavnom rade i nemaju vremena osmišljavati zabavne sadržaje, a kultura druženja zamijenjena je kulturom konzumiranja gotovih sadržaja, najčešće računalnih i televizijskih.

Upravo djeci u dobi od 11 do 13 godina najpotrebniji su druženje, interakcija, provođenje vremena među vršnjacima te pružanje prilika za slobodno izražavanje mišljenja i osjećaja. U tim godinama djeca počinju težiti samostalnosti i preusmjeravaju fokus s obiteljskih uzora na vršnjačke utjecaje. Na taj način šire horizonte i istražuju vlastite talente i interese upoznavajući se s većom grupom ljudi i opcijama koje svijet nudi, ali navedeno može imati i nepoželjnih posljedica. Kako bi uspješno upijali pozitivne utjecaje iz okoline, a raskrinkavali negativne, tinejdžeri bi trebali naučiti kako interpretirati tuđu perspektivu, razumjeti emocije te na temelju obuhvaćanja mnogih saznanja oblikovati vlastita mišljenja, vjerovanja i namjere (metakognicija i poznavanje sebe).

Plan radionica

Radionice razmišljanja, razgovaranja i pisanja odvijat će se tijekom tri tjedna i obuhvaćati šest sati rada. Fokus radionica bit će na upoznavanju individualnih osobina i stavova polaznika kroz okvirno zadane teme. Teme će se odabirati na temelju ankete provedene među polaznicima te će tako ovisiti u potpunosti o karakteru okupljene grupe. Vježbama pisanja prethodit će vježbe vođene rasprave kojima će se svakome djetetu dati prilika da izrazi svoje mišljenje. Naglasak će biti na predstavljanju vlastitih posebnosti, kako vrlina tako i mana.

Svako će dijete pojedinačno biti potaknuto na verbalno iskazivanje svojih osobina. Istovremeno, djecu će se senzibilizirati za toleriranje tuđih mišljenja i uputit će ih se na svrsishodnost upoznavanja karaktera ostalih sudionika radionica. Svrha je radionice potaknuti pojedince na korištenje metoda aktivnog slušanja, a potom analiziranja svojih i tuđih mehanizama mišljenja. Nakon više usmjerenih razgovora djeca će osjetiti poriv da se pisano izraze i tako prenesu svijetu važnu poruku o samima sebi i ljudima koji ih okružuju.

Prijaviti sudjelovanje se može osobno u Ogranku Zamet Gradske knjižnice Rijeka ili na mail programi@gkri.hr 

Polaznici radionica:

- djeca u dobi od 11 do 13 godina

Vrijeme trajanja:

- od 25. srpnja do 10. kolovoza

- utorkom i četvrtkom od 10 do 11 sati

- ukupno: 6 sati

Mjesto održavanja:

- Gradska knjižnica Rijeka, Ogranak Zamet

Upisi i odabir polaznika:

- Svako dijete može napisati najmanje 5 rečenica kojima će se predstaviti. Grupu čini najmanje 5, a najviše 12 polaznika.

Voditeljica i informacije:

- Jelena Uher, mag. educ. croat.

- mail: jelena.uher@gmail.com

Poticanje razvoja djetetove metakognicije (njihove sposobnosti da razmišljaju o tome što i kako misle) preduvjet je osposobljavanja djeteta za donošenje dobrih odluka. U tinejdžerskoj dobi djeca često počinju pružati otpor roditeljima i najbolje što se može učiniti jest pomoći im pri razvijanju kvalitetnih strategija donošenja dobrih samostalnih odluka. Tinejdžeri pate za neovisnošću i imaju snažnu potrebu definiranja vlastite individualnosti, a zbog razvoja logičkog mišljenja i racionalizacija suprotstavljaju se roditeljima i svim autoritetima te zbog straha i osjećaja neshvaćenosti pritompribjegnu ponašanju koje nazivamo bahatim. Navedeno često vodi do sukoba, sukobi do loših raspoloženja, a loša raspoloženja u tim godinama mogu biti snažnog intenziteta i dovesti do razvoja nepovrjerenja prema vanjskome svijetu i zatvaranja djeteta u sebe.

Radionicama razmišljanja, razgovaranja i pisanja osigurat će se djeci prostor za slobodno izražavanje mišljenja i stavova, omogućit će im se nesputano izražavanje osjećaja u okolini koja ih prihvaća i ima strpljenja za njihove reakcije. Postupno, djecu će se usmjeravati na analiziranje same sebe i potaknuti na doblje promišljanje uzroka i posljedica njihova načina reagiranja. Navedenome je cilj detaljno promišljanje o samima sebi i mana i vrlima okoline te razvijanje svijesti o načinima reagiranja koji su primjereni i koji mogu dovesti do pozitivnih rezultata.