Nakladnik:

Gradska knjižnica Rijeka

Kontakt redakcije:

magazin@gkri.hr

051/320-016

Trg 128. brigade Hrvatske vojske 6

Glavni urednik:

Kristian Benić

Uredništvo:

Dario Abram

Ljiljana Črnjar  

Alica Kolarić 

Vesna Kurilić 

Andreja Silić Švonja 

Verena Tibljaš 

Autori:

http://www.gkr.hr/Magazin/Autori

Lektura:

Sanja Alijević

Udruga studenata kroatistike "Idiom" (Dario Abram, Mateja Fumić, Nika Čunović, Marija Benko, Petra Diklić, Tajana Rogina, Anja Nežić, Ana Vukelić, Elena Salaj, Iva Črnjar)

Eva Simčić

Izrada web stranice: 

00000

ISSN: