Zatvori

Uprava i službe

Ravnatelj

Adresa: Matije Gupca 23, 51000 Rijeka

Telefon: tel. 051/211-139; fax. 051/338-609

Email: niko.cvjetkovic@gkri.hr

Tajništvo

Adresa: Matije Gupca 23, 51000 Rijeka

Telefon: tel. 051/211-139: fax. 051/338-609

Email: angelina.sikanjic@gkri.hr

Pravna služba

Adresa: Matije Gupca 23, 51000 Rijeka

Telefon: 051/211-139

Email: ines.svalina@gkri.hr

Služba za koordinaciju programa i usluga i odnose s javnošću

Adresa: Trg 128. brigade HV 6, 51000 Rijeka

Telefon: tel. 051/320-016

Email: programi@gkri.hr

Odjel nabave

Adresa: Matije Gupca 23, 51000 Rijeka

Telefon: 051/211-139

Email: nabava@gkri.hr

Odjel obrade

Adresa: Matije Gupca 23, 51000 Rijeka

Telefon: 051/211-139

Email: obrada@gkri.hr

Matična služba

Adresa: Matije Gupca 23, 51000 Rijeka

Telefon: 051/211-139

Email: ljiljana.crnjar@gkri.hr