Gradska knjižnica Rijeka uputila je poziv potencijalnim donatorima i sponzorima tražeći potporu za projekt uvođenja tablet računala i elektroničkih čitača za javno korištenje u Narodnoj čitaonici. Na poziv se je odazvala INA zahvaljujući čijim sredstvima su nabavljeni iPad uređaji.