Zatvori

Edukacija u organizaciji GKR-a

Najava tečaja Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama

U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  organiziramo tečaj Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama.Mjesto održavanja: dvorana RIHub-a (ex Bernardi), Iva... / Više

Najava tečaja Vrijednosti knjižničarske profesije

U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  organiziramo tečaj Vrijednosti knjižničarske profesije.Namijenjeno: knjižničarima narodnih i školskih knjižnica Primorsko-go... / Više

Najava tečaja Što donose izmjene norme ISO 9001 za upravljanje kvalitetom za knjižničare

U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  organiziramo tečaj  Što donose izmjene norme ISO 9001 za upravljanje kvalitetom za knjižničare?Namijenjeno: knjižn... / Više

Najava radionice Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju

U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  održat će se radionica Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju.Namijenjeno: knjižničarima narodn... / Više

Najava predavanja i radionice Nove tehnologije u radu s djecom i nladima

U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  održat će se predavanje i radionica Nove tehnologije u radu s djecom i mladima.Namijenjeno: knjižničarima osnovnoškolskih knjižni... / Više

Najava predavanja i radionice Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje

U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  održat će se predavanje i radionica Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje.Mjesto održavanja: Narodna čitaonica... / Više

Najava predavanja i radionice Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe

U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  održat će se predavanje i radionica Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe.Mjesto održavanja: Narodna čitaonica,... / Više

Najava radionice Elektroničko nakladništvo s posebnim naglaskom na e- knjigu

U suorganizaciji Županijske matične službe Gradske knjižnice Rijeka i Razvojno-matične službe Sveučilišne knjižnice Rijeka suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  održat ć... / Više

Najava radionice Knjižnične usluge: organizacija i razvoj tradicionalnih i elektroničkih

U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  održat će se radionica Knjižnične usluge: organizacija i razvoj tradicionalnih i elektroničkih.Mjesto održavanja: Narodna či... / Više

Najava radionice LoCloud zbirke: platforma za online objavljivanje izvora kulturne baštine

U četvrtak, 9. travnja 2015. od 10.00 do 13.00 sati godine održat će se predstavljanje i radionica  LoCloud zbirke: platforma za online objavljivanje izvora kulturne baštine.Radionica je... / Više