U suradnji s Centrom za stalno stručno usavršavanje  održat će se predavanje i radionica Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe.

Mjesto održavanja: Narodna čitaonica, Korzo 24

Datum i vrijeme održavanja: četvrtak, 31. ožujka 2016., 10.00 - 14.00 sati

Predavačice: Lucija Ašler, konzervatorica-restauratorica; vježbe: Marina Strupar, restauratorica tehničarka

Sadržaj: Definicije temeljnih pojmova u zaštiti knjižnične građe te strateška, tehnička i operativna razina zaštite. Kriteriji odabira građe za zaštitu te metode i tehnike zaštite. Uzroci i vrste oštećenja građe. Prirodne katastrofe i one kojima je uzrok čovjek. Preventivna zaštita. Planiranje i upravljanje zaštitom. Izrada plana za slučaj opasnosti i njegove faze. Postupanje s mokrom građom. Primjeri potrebne opreme i materijala za hitne slučajeve koje ustanova treba prikupiti.

Praktični dio: popravci oštećene građe i zaštitno opremanje (ograničen broj sudionika)

Ishodi učenja: Polaznici će na tečaju usvojiti temeljna znanja potrebna za razumijevanje i učinkovitu primjenu zaštite građe.

Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati metode zaštite i pohrane knjižne građe u svojoj knjižnici i obrazložiti primjenu pojedinih metoda zaštite.

Obavezna prijava sudjelovanja do utorka, 29. ožujka na e-mail: ljiljana.crnjar@gkri.hr.

Broj sudionika u radionici ograničen te će se uvrštavati prema redoslijedu prijava.