Zatvori

Uprava i službe

Ravnatelj

Adresa:

Telefon:

Email:

Županijska matična služba

Adresa:

Telefon:

Email:

Tajništvo

Adresa:

Telefon:

Email: angelina.sikanjic@gkri.hr

Pravna služba

Adresa:

Telefon:

Email:

Služba financijskog poslovanja

Adresa:

Telefon:

Email:

Informatička služba

Adresa:

Telefon:

Email: