Acta clinica Croatica

Alcoholism

Arhitektura

Bakarski zbornik

Banka

La battana

BUG

Buzetski zbornik

Concilium

Čakavska rič

Časopis za povijest zapadne Hrvatske

Časopis za suvremenu povijest

Čovjek i prostor

Danica - hrvatski katolički kalendar

Dijete i društvo

Dometi

Dijete, škola, obitelj

Dijete, vrtić, obitelj

Drenovski list

Društvena istraživanja

Drvo znanja

Dubrovnik

Ekološki glasnik

Ekonomska istraživanja

Ekonomski pregled

Europski glasnik

Fantom slobode

Filozofska istraživanja

Financije i porezi

Financijska teorija i praksa

Fluminensia

Forum

Franina i Jurina - istarski kalendar

Frankopan

Glas NSK

Glasnik miraGlasnik

Glasnik Općine Klana

Općine Omišalj

Glasnik Općine Viškovo

Gmajna

GO 21

Gordogan

Grobnički zbornik

Histria archaeologica

Hrčak

Hrvatska pravna revija

Hrvatska revija

Hrvatski filmski ljetopis

Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva

Hrvatski hosteler

Hrvatski iseljenički zbornik

Hrvatski kolekcionar

Hrvatski planinar

Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis

Hrvatsko glumište

Info trend

Informatologia

Informator

Izvješća Hrvatskog sabora

Jezik

Kazalište

Kažipot

Knjigomat

Književna republika

Književna revija

Književna Rijeka

Književna smotra

Književno pero

Književnost i dijete

Knjižničarstvo

Kolo Matice hrvatske

Kontura

Kraljica mora

Krčki kalendar

Krčki zbornik

Kruh i ruže

Kvadrat

Libra Libera

Libri&Liberi

Livingstone

Ljetopis općine Viškovo

Matica

Medianali

Medijska istraživanja

Meridijani

Metodika

Migracijske i etničke teme

Mjesečno statističko izvješće

Mogućnosti

More

Most

Napredak

Narodne novine

Narodne novine - međunarodni ugovori

Narodni zdravstveni list

Naša Baška

Naša Kostrena

Naše more

Naši zvoni

Nova Istra

Novi Kamov

Novi Omanut

Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva

Opatija

Oris

Petnaest dana

Poezija

Politička misao

Pomorski zbornik

Pravo i porezi

Priroda

Privredni vjesnik

Quorum

Računovodstvo i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Re

Republika

Revija za socijalnu politiku

Revija za sociologiju

Riječ

Riječki teološki časopis

Rijeka

Senjski zbornik

Slijepi putnik

Službene novine PGŽ

Statistički ljetopis PGŽ

Statistički ljetopis Republike Hrvatske

Sušačka revija

Suvremena lingvistika

Suvremena psihologija

Sveti Vid - zbornik

Svezak

Šahovski glasnik

Školske novine

Školski vjesnik

Tema

Tonovi

Tourism and hospitality management

Treća

Treći program Hrvatskog radija

Turizam

Tvrđa

Ubiq

Ulične svjetiljke

Ugostiteljstvo i turizam

Vidi

Vijenac

Vinodolski zbornik

Vjesnik bibliotekara Hrvatske

Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci

Vrtovi i parkovi

Welcome to Rijeka

Zadarska smotra

Zarez

Zbornik Kastavštine

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci

Zeleno i plavo

Zrno

Život umjetnosti

Strana periodika

The Economist

IFLA Journal

Journal of Librarianship and Information Science

Knjižnica

National Geographic

Nature

Scandinavian Public Library Quarterly

Science

Scientific American