Voditeljice projekta – Marijana Mavić i Nina Zimmermann – svesrdno vas pozivaju na četvrto predavanje ove godine, a koje će održati prof. dr. sc. Sonja Briški Uzelac. Predavanje će se održati 26. studenoga 2014. godine u Galeriji Principij (Pod voltun 4) s početkom u 19 sati. Tema je predavanja Status fotografske slike. Voditeljice kažu/pišu sljedeće o temi:

Predavanje o statusu fotografske slike referira se na kompleksnu kritičku interpretaciju fenomena koji je od druge polovine 19. stoljeća pa do danas u neprestanom kulturalnom fokusu propitivanja. Status fotografije kao kulturne tehnike i kulturnog artefakta koji konstruira reprezentaciju razmatra se u dva pravca: od fotografije kao reproduktivnog medija ka fotografiji kao mediju i od fotografije kao umjetničke slike do fotografske slike unutar globalne kulture slika.

Eto, sudjelujte i uživajte! Više informacija možete pronaći na facebook-stranici projekta.