Zatvori
Ljiljana Črnjar

Ljiljana Črnjar

Opći podaci, obrazovanje, napredovanje u struci

- rođena 1966. godine u Rijeci

- na Pedagoškom fakultetu u Rijeci diplomirala 1990. godine i stekla zvanje prof. hrvatskog jezika i književnosti

- 1993. godine stekla zvanje dipl. knjižničarke

- krajem 2008. godine stekla zvanje više knjižničarke

- u rujnu 2014. stekla zvanje zvanje knjižničarske savjetnice

Radna biografija

- 1990.-1993. zaposlena u Tehnološko-saobraćajnom školskom centru Rijeka, potom Prometnoj školi Rijeka, kao prof. hrvatskog jezika i školski knjižničar

- 1993/1994. godine kratko vrijeme radi kao školska knjižničarka u OŠ Sveti Matej Viškovo

- od 1. veljače 1994. zaposlena u Gradskoj knjižnici Rijeka na radnom mjestu dipl. knjižničara-informatora u Središnjem odjelu

- od listopada 1998. godine i danas na radnom mjestu voditeljice županijske matične službe

- vršiteljica dužnosti ravnateljice od 25. 9. do 30. 11. 2008.

Sudjelovanje u projektima

- Elaborat o smještaju, sadržajima i uslugama knjižnice Općine Viškovo, 1999.

- Programska osnova za novu zgradu Gradske knjižnice Rijeka, 2003.

- Primorsko-goranska bibliobusna služba, GKR, 2004.

- Projekt izgradnje jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava narodnih i školskih knjižnica PGŽ, 2010. i dalje.

Objavljeni radovi

Knjige

- Narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije: pogled županijske matične službe. Rijeka : Gradska knjižnica Rijeka, 2005. (Publikacija je nagrađena Nagradom Zaklade dr.Ljerka Markić Čučuković za značajan doprinos knjižničarskoj struci      u 2005. godini)

- Programska osnova za novu zgradu GKR na Klobučarićevu trgu: projektni zadatak za idejno rješenje / urednica Ljiljana Črnjar. Rijeka : Gradska knjižnica Rijeka, 2007. (suautorstvo s A. Silić, V. Tibljaš i M. Šegota-Novak)

Članci i prikazi u časopisima i zbornicima

- Bibliotekarstvo: godišnjak Društva bibliotekara BiH. Sarajevo: Društva bibliotekara BiH, 1998. 42(1997) // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 42(1999) 1-4, str. 145-147.)

- Gradska knjižnica Rijeka 2000. // Gradska knjižnica Rijeka: 1849.-1930.-1962.-2000. / glavna urednica Tatjana Aparac-Jelušić. Rijeka : Gradska knjižnica Rijeka, 2000. Str. 134- 153.

- Okrugli stol Nove tehnologije i usluge u pokretnim knjižnicama, Osijek, 12. svibnja 2003. // Knjižničarstvo / glavna urednica Silva Pavlinić. Osijek . Društvo knjižničara Slavonije i Baranje, 7(2003)1-2, str. 100-105.

- Uz stotu obljetnicu osnivanja Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora u Viškovu // Zbornik Kastavštine / glavni urednik mr. sc. Darinko Munić. Kastav : Grad Kastav, 13(2005), str. 89-98.

- Pogled i iskustva Gradske knjižnice Rijeka u uvođenju novih medija u svakodnevni rad (suautorstvo s A. Silić) // Knjižnice i mediji: zbornik / priredili Ranka Javor, Silko Štefančić. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2006. Str. 47-59.

- Črnjar, Ljiljana; Jasenka Alić-Tadić; Ivan Čermelj. Primjena modela županijske bibliobusne službe na primjeru Primorsko-goranske županije // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 50, 3(2007). str. 54-63.

- Dinamični iskoraci u PGŽ // Narodne knjižnice za sadašnjost i budućnost: koncepti, arhitektura, tehnologija : zbornik radova / 5. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Lovran, 3. - 6. listopada 2007. ; prijevodi        tekstova sa slovenskog i engleskog Andreja Silić Švonja ; urednica Ljiljana Črnjar. Rijeka : Gradska knjižnica, 2009.

- Prikaz knjige: Delač-Petković K. Selo Gornji Kuti i njegova Hrvatska čitaonica, 2009. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 53 (2010), 1, str. 151-152.

- Črnjar, Ljiljana; Ljiljana Vugrinec. Uloga i značaj pokretnih knjižnica u životu lokalne zajednice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 53 (2010), 3/4, str. 125-139.

- Črnjar, Ljiljana. Četrdeset godina rada bibliobusne službe Gradske knjižnice Rijeka. //Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 54 (2011), 1/2, str. 193-206.

- Milka Šupraha-Perišić; Ljiljana Črnjar. Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Rijeka između stvarnosti i želja (mogućnosti). // Zavičajne zbirke u narodnim knjižnicama : zbornik radova / 7. savjetovanje za narodne knjižnice. Zagreb : NSK, 2011. Str.   119-128.

- Črnjar, Ljiljana; Ljiljana Vugrinec. Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : pogled iz prošlosti u budućnost. // Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova / uredile Ljiljana Vugrinec, Ljiljana Črnjar, Frida Bišćan. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Karlovac :    Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", 2012. Str. 9-29.

- Črnjar, Ljiljana. Bibliobusna služba Gradske knjižnice Rijeka. // Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova / uredile Ljiljana Vugrinec, Ljiljana Črnjar, Frida Bišćan. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Karlovac : Gradska knjižnica "Ivan   Goran Kovačić", 2012. Str. 97-106.

-  Črnjar, Ljiljana; Milka Šupraha-Perišić. Dostupnost službenih publikacija u narodnim knjižnicama Primorsko-goranske županije. // Službene publikacije i državne informacije u knjižnicama Republike Hrvatske : zbornik radova / Međunarodni stručni skup Službene publikacije i državne informacije u knjižnicama Republike Hrvatske, Pula 24.– 25. svibnja 2012. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2014.

-  Deset godina rada Županijskog bibliobusa GKR.// Knjižničar/ka 5, 5(2014), 109-112.

Uredništvo

- Programska osnova za novu zgradu GKR na Klobučarićevu trgu: projektni zadatak za idejno rješenje / urednica Ljiljana Črnjar. Rijeka : Gradska knjižnica Rijeka, 2007.

- Narodne knjižnice za sadašnjost i budućnost: koncepti, arhitektura, tehnologija : zbornik radova / 5. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Lovran, 3. - 6. listopada 2007. ; prijevodi tekstova sa slovenskog i engleskog   Andreja Silić Švonja ; urednica Ljiljana Črnjar. Rijeka : Gradska knjižnica, 2009.

- Središnje knjižnice nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj : vodič / uredile Liana Diković i Ljiljana Črnjar. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010.

- stručna redakcija hrvatskog prijevoda IFLA- inih smjernica za pokretne knjižnice (s Ljiljanom Vugrinec), Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.

- Pokretne knjižnice uHrvatskoj : zbornik radova / uredile Ljiljana Vugrinec, Ljiljana Črnjar, Frida Bišćan. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Karlovac : Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", 2012.

- članica uredništva Portala narodnih knjižnica RH http://www.knjiznica.hr

Izlaganja na stručnim skupovima i seminarima

- Vrednovanje knjižničnih usluga u Gradskoj biblioteci Rijeka (referat na posteru, suautorstvo s G. Jerolimov-Beviakva), 31. skupština HKD Korisnici u 21. stoljeću-izazov za knjižničarsku struku, Zadar, 7.-10. listopada 1998.

- Obilježja kvalitete informacijskih usluga u knjižnici (izvješće i radionice sa surplace seminara Management i marketing uknjižnicama, Bizovac,19.-24. Rujna 1999., Knjižničarsko društvo Rijeka, studeni 1999.

- Inventarizacija knjižne građe, stručni seminar za knjižničare osnovnih i srednjih škola (suautorstvo s K. Tadić), Rijeka, 12. travnja 2000.

- Narodne knjižnice Primorsko-goranske županije: pregled, stanje, iskustva, Okrugli stol Problemi i zapreke u osamostaljivanju narodnih knjižnica, Zagreb, 22. svibnja 2000.

- Mjerila za izlučivanje knjižnične građe u narodnim knjižnicama, Okrugli stol o reviziji i otpisu knjižnične građe (suautorstvo sa S.Pavlinić), Zagreb, NSK, 26. veljače 2003.

- Novi prostori narodnih knjižnica Primorsko-goranske županije (referat na posteru), 2. savjetovanje za narodne knjižnice Prema nacionalnoj strategiji razvoja narodnih knjižnica, Osijek, 1.-2. travnja 2004.

- Pogled i iskustva Gradske knjižnice Rijeka u uvođenju novih medija u svakodnevni rad, Stručni skup Knjižnica i mediji(suautorstvo s A. Silić), Zagreb, 6. svibnja 2004.

- Model županijske bibliobusne službe na primjeru Primorsko-goranske županije, 7. Okrugli stol o pokretnim knjižnicama Modeli organizacije i financiranja pokretnih knjižnica unutar mreženarodnih knjižnica (suautorstvo s J. Alić- Tadić), Rijeka, 3.    lipnja 2005.

- Od ideje do knjige - istraživanje u okviru pripreme publikacije Narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije: pogled županijske matične službe, 35. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Okrugli stol Istraživanja u knjižničarstvu i ostalim informacijskim znanostima u Hrvatskoj, Plitvice, 29. rujna 2006.

- Dinamični iskoraci u Primorsko-goranskoj županiji, 5.savjetovanje za narodne knjižnice u RH Narodne knjižnice za sadašnjost i budućnost: koncepti, arhitektura, tehnologija, Lovran,3.-6. listopada 2007.

- Bibliobusne službe Hrvatske: od trnja prema zvijezdama (suautorstvo Lj. Vugrinec), 8. okrugli stol o pokretnim knjižnicama, Zadar, 25. travnja 2008.

- Usluge bibliobusnih službi u Hrvatskoj: stanje i mogućnosti (referat na posteru, suautorstvo s Lj. Vugrinec), 36. skupština HKD-a, Pula, 1.-4. listopada 2008.

- 40. obljetnica bibliobusne službe Gradske knjižnice Rijeka, 9. okrugli stol o pokretnim knjižnicama, Vinkovci, 24.-25. travnja 2009.

- Bibliobusne službe Hrvatske u mreži narodnih knjižnica Hrvatske (suautorstvo s Lj. Vugrinec), 9. okrugli stol o pokretnim knjižnicama, Vinkovci, 24.-25. travnja 2009.

- Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Rijeka: između stvarnosti i želja (suautorstvo s Milkom Šupraha-Perišić), 7. savjetovanje za narodne knjižnice, Šibenik, 16.-19. rujna 2009.

- Uloga i značaj pokretnih knjižnica u životu lokalne zajednice (suautorstvo s Lj. Vugrinec), 37. skupština HKD-a, Tuheljske toplice, 29. rujna do 2. listopada 2010.

- Pokretne knjižnice u Hrvatskoj: pogled iz prošlosti u budućnost (suautorstvo s Lj. Vugrinec) 10. okrugli stol o pokretnim knjižnicama, Karlovac 15. 4. 2011.

- Biblioklub, čitateljski klub Županijskog bibliobusa; referat na posteru; V. Tibljaš, Lj. Črnjar; 11. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u RH i 5. festival bibliobusa, Koprivnica, 19. travnja 2013.

- Mreža narodnih i školskih knjižnica GKR; Lj. Črnjar; 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 15. svibnja 2013. (na poziv Komisije za javno zagovaranje HKD-a)

- Pogled na korištenje eLektire u školskim knjižnicama PGŽ ; Lj. Črnjar, M. Šupraha-Perišić; III. Županijsko stručno vijeće knjižničara osnovnih i srednjih škola Knjižnica – ključna poveznica u nacionalnom i školskom kurikulumu, Rijeka, 19. lipnja 2013.

- Mogući modeli organizacije knjižnične mreže otoka Krka; Lj. Črnjar, G. Tuškan Mihočić, 3. sjednica Koordinacije gradonačelnika i načelnika otoka Krka, Omišalj, 20. studenog 2013.

- Knjižnice osnovnih škola grada Rijeke: stanje i mogućnosti; Lj. Črnjar; sastanak ravnatelja osnovnih škola grada Rijeke, 20. studenog 2013.

- Projekt izgradnje jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava narodnih i školskih knjižnica PGŽ, sastanak ravnatelja osnovnih škola Grada Rijeke, 16. rujna 2014.

- Od mreže knjižnica prema jedinstvenom knjižnično-informacijskom sustavu Primorsko-goranske županije; Ljiljana Črnjar, Milka Šupraha-Perišić, 39. skupština HKD-a, Split, 15. do 17. 10. 2014.

-  Knjiga svima! Knjigom do svih! - prvo desetljeće Županijskog bibliobusa,  autorice Marija Šegota-Novak; Ljiljana Črnjar,  izložba, 2014.

Članstvo u udrugama, rad u stručnim tijelima i povjerenstvima

- članica Knjižničarskog društva Rijeka od 1992. godine

- članica Upravnog odbora Knjižničarskog društva Rijeka i blagajnica KDR od 1994. do 1998. godine

- članica Stručnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka od 1995. g.

- članica Povjerenstva Ministarstva kulture RH za nakladništvo i otkup knjiga 2000. i 2001. godine

- članica Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka od 2005. godine

- članica Komisije za pokretne knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva od osnivanja 2004. do 2012.

- članica Komisije za narodne knjižnice HKD-a od 2004. do 2012. g.; od 2006. do 2010. na dužnosti predsjednice Komisije i članice Stručnog odbora HKD-a

- predsjednica Sekcije za narodne knjižnice HKD-a od 2008. do 2010.

- članica programskog i organizacijskog odbora više stručnih skupova: Međunarodno savjetovanje Narodne knjižnice –izazov promjena, Lovran 1997.; 7. okrugli stol o pokretnim knjižnicama, Rijeka 2005.; 5. savjetovanje za narodne knjižnice, Lovran 2006.; 36. Skupština HKD-a, Pula 2008.; 7. savjetovanje za narodne knjižnice, Šibenik 2009.; 37. Skupština HKD-a, Tuheljske toplice, 2010., Stručni skup Tatjana Blažeković, Rijeka, 2012.; stručni skup Profesija/poziv knjižničar/ka: hommage Katici Tadić, Rijeka, 2014.

- članica Povjerenstva za izradu Strategije razvoja narodnih knjižnica Republike Hrvatske, 2012.

- članica Povjerenstva za izradu Standarda za školske knjižnice, 2012.-2013.

- članica i predsjednica Povjerenstva za dodjelu Nagrade Ivan Kostrenčić Knjižničarskog društva Rijeka, 2013.

- članica Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije, 2013.-2017.

Nagrade

- na prijedlog Knjižničarskog društva Rijeka, 1998. godine primila Nagradu Eva Verona Hrvatskog knjižničarskog društva za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke, kao jedna od pet dobitnica tada ustanovljene nagrade
- dobitnica Nagrade Zaklade dr. Ljerka Markić Čučuković za značajan doprinos knjižničarskoj struci u 2005. godini za publikaciju Narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije: pogled županijske matične službe. Rijeka : Gradska knjižnica Rijeka, 2005.
- dobitnica Kostrenčićeve povelje Knjižničarskog društva Rijeka za 2008. godinu