Zatvori
Milka Šupraha-Perišić

Milka Šupraha-Perišić

Opći podaci i obrazovanje

- Rođena 1954. g. (Kolan-otok Pag)

- Diplomirala na Pedagoškoj akademiji u Rijeci i stekla zvanje nastavnika hrvatskog jezika s knjižničarstvom, 1977.g.

- Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci i stekla zvanje profesora hrvatskog jezika i književnosti, 1994.g.

- Položila dopunski stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara, 1999.g.

- Promovirana u zvanje višeg knjižničara, 2008.g.

- Promovirana u zvanje knjižničarskog savjetnika, 2014. g.

Radna biografija

Nakon diplomiranja na Pedagoškoj akademiji u Rijeci kraće razdoblje radila na osnovnoj školi.

Od 1978. g. zaposlena u Gradskoj knjižnici Rijeka kao:

- Knjižničarka-informatorica u Središnjem odjelu (1978-1983)

- Voditeljica Odjela periodike s Narodnom čitaonicom (1983-2000)

- Voditeljica informacijske službe (2000-2004)

- Koordinatorica za knjižnično poslovanje (2004-2009.)

- Voditeljica Službe nabave, obrade i zaštite (2009-

Nagrade

Dobitnica Kukuljevićeve povelje, 2014.

Ostale stručne aktivnosti

- Pohađala čitav niz tečajeva, seminara i radionica (Centra za stalno stručno usavršavanje, CARneta, NSK-e, Srca, Hrvatskog knjižničarskog društva, CEU Summer University...)

- Sudjelovala na brojnim stručnim skupovima i konferencijama

- Članica Hrvatskog knjižničarskog društva od 1979.g.

- Predsjednica Knjižničarskog društva Rijeka (1990-1992)

- Predsjednica Komisije za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje Hrvatskog hnjižničarskog društva (2000-2004), a članica iste do danas

- Članica drugih komisija HKD-a u nekoliko mandata te Etičkog povjerenstva HKD-a

- CARnet administratorica u Gradskoj knjižnici Rijeka

- Članica Programskog odbora Centra za stalno stručno usavršavanje (2001-2003)

- Članica projektnog tima «Pitajte knjižničare»

- Članica Stručnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka (dugogodišnja)

Objavljeni radovi

1. Sušačka revija. Bibliografija 1993-2002 (br. 1-40). Rijeka : Klub Sušačana, 2003

2. Knjižnični fondovi Gradske biblioteke Rijeka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 37, 1-4(1994), 111-119

3. Narodna čitaonica riječka u okviru čitaoničkog pokreta u 19. stoljeću. // Čitaonički i knjižnični pokret u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću : zbornik radova sa znanstvenog skupa, Pazin 15. XI 1993. Pula : Sveučilišna knjižnica Pula, 1996, 97-101.

4. Korisnici Interneta u narodnoj knjižnici: primjer Gradske biblioteke Rijeka. // Godišnjak Gradske knjižnice i čitaonice «Metel Ožegović» Varaždin 2(1998), 205-210.

5. Nove tehnologije u narodnim knjižnicama: CD-Rom i Internet – iskustva knjižničara Gradske biblioteke Rijeka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 39, 1-2(1996), 197-203 (suautorstvo s Marijom Šegota-Novak)

6. Gradska biblioteka Sušak: 1930-1962. // Gradska knjižnica Rijeka 1849.-1930.-1962.-2000., Rijeka, : Gradska knjižnica Rijeka, 2000.

7. Čuvari građanskoga vremena : uz 150.-tu obljetnicu početka djelovanja Narodne čitaonice riječke i 70.-tu obljetnicu osnutka Gradske biblioteke Sušak. // Vijenac 8, 175 (16. studenoga 2000), 16.

8. Velika uloga Gradske biblioteke Sušak (feljton Stoljeće i pol riječke Narodne čitaonice). // Novi list 54, 17002 (29. studenoga 2000), 13

9. 130 godina od osnutka Hrvatske čitaonice u Škrljevu. // Bakarski zbornik 9(2004), 129-145.

10. Od Gradske vijećnice do Hrvatskog kulturnog doma. Gradska biblioteka Sušak 1930.-1962. // Sušačka revija 13, 50-51 (2005), 161-171.

11. Od Casina do Gradske knjižnice Bakar. // Bakarski zbornik 12(2010), 131-153.

12. Zavičajne zbirke u narodnim knjižnicama : zbornik radova / 7. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2011.

13. Bibliografija : 1993. - 2010. (br. 1-72) : Sušačka revija. Rijeka : Klub Sušačana, 2011.

14. Od Casina do Gradske knjižnice Bakar 1833-2007. // Narodne čitaonice i knjižnice u Bakru od 19. stoljeća : izvorišta Gradske knjižnice Bakar. Bakar : Grad Bakar : Gradska knjižnica, 2013.

15. Dostupnost službenih publikacija u narodnim knjižnicama Primorsko-goranske županije. // Službene publikacije i državne informacije u knjižnicama Republike Hrvatske : zbornik radova / Međunarodni stručni skup Službene publikacije i državne informacije u knjižnicama Republike Hrvatske, Pula 24.– 25. svibnja 2012. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2014. (suautorstvo s Ljiljanom Črnjar

16. Obrada neknjižne građe: popratna građa (zvučna, video i elektronička) - u praksi GKR. // Knjižnice u procijepu : stručna obrada neknjižne građe : zbornik radova (2012; Sisak). Sisak : Knjižničarsko društvo Sisačko - moslavačke županije, 2014. (suautorstvo s Nikolinom Papić).

Izlaganja na stručnim skupovima

1. Periodika u Gradskoj biblioteci Rijeka. Izlaganje na stručnom savjetovanju «Periodika u narodnim knjižnicama», Zagreb, Gradska knjižnica Zagreb, 16. lipnja 1992.

2. Čitaonička društva : počeci organizirane pučke kulture u Hrvatskoj u 19. stoljeću. Izlaganje na okruglom stolu u povodu 150.-te godišnjice školstva u Liču. Lič, 11. lipnja 1994.

3. Srednjoškolci: korisnička populacija Gradske knjižnice Rijeka. Izlaganje na Godišnjoj skupštini Knjižničarskog društva Rijeka. Rijeka, 30. lipnja 1999.

4. Narodne knjižnice kao potpora demokratskim procesima. Izlaganje na Međunarodnom savjetovanju «Narodne knjižnice – izazov promjena». Lovran, 25.-27. rujna 1997.

5. Kako Gradska biblioteka Rijeka koristi resurse CD-Roma i Interneta. Predavanje za narodne i školske knjižničare Primorsko-goranske županije. Rijeka, 18. studenoga 1996. (s Marijom Šegota - Novak)

6. Internet u knjižnicama – zašto i kako. Izlaganje na Skupštini Društva bibliotekara Rijeka. Rijeka, 20. lipnja 1997. (s Marijom Šegota-Novak)

7. Informatička pismenost – uloga knjižnice. Izlaganje na Stručnom savjetovanju «Pismenost – sposobnost bez koje se ne može». Rijeka, 25. i 26. ožujka 2002.

8. Gradska knjižnica Rijeka – hoće li strategija «kvalitetom do uspjeha» dati željeni rezultat!? Izlaganje na 33. skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva «Upravljanje promjenama u hrvatskim knjižnicama». Daruvarske toplice, 25.-27. rujna 2002. (s Ljiljanom Črnjar, Gordanom Jerolimov-B., Andrejom Silić, Marijom Šegota Novak i Verenom Tibljaš)

9. Što studenti traže u narodnim knjižnicama?. Izlaganje na Seminaru Sustav znanstvenih informacija RH „Pretraživanje znanstvenih informacija: što je u šeširu?“, Zagreb, 5. i 6. studeni 2004.

10. Korisnici treće životne dobi u Narodnoj čitaonici Gradske knjižnice Rijeka. Izlaganje na 6. savjetovanju za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Pula 1. listopad 2008.

11. Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Rijeka: između stvarnosti i želja (s Ljiljanom Črnjar), 7. savjetovanje za narodne knjižnice, Šibenik, 16.-19. rujna 2009.

12. Obrada neknjižne građe : POPRATNA GRAĐA (zvučna, video i elektronička) – u praksi Gradske knjižnice Rijeka (s Nikolinom Papić), Stručni skup 'Knjižnice u procjepu – stručna obrada neknjižne građe, Sisak, 13.12. - 14.12.2012.

13. Pogled na korištenje eLektire u školskim knjižnicama PGŽ . III. Županijsko stručno vijeće knjižničara osnovnih i srednjih škola Knjižnica –ključna poveznica u nacionalnom i školskom kurikulumu, Rijeka, 19. lipnja 2013. (s Ljiljanom Črnjar)

14. Od mreže knjižnica prema jedinstvenom knjižnično-informacijskom sustavu Primorsko-goranske županije. 39. skupština HKD-a, Split, 15. do 17. 10. 2014. (s Ljiljanom Črnjar)

15. Uzajamna aktivna katalogizacija u sustavu ZaKi. 39. skupština HKD-a, Split, 15. do 17. 10. 2014. (s Dijanom Polanski i Klukom Giuniom).