Zatvori
Slađana Novota

Slađana Novota

Trenerica/konzultantica za menadžment neprofitnih organizacije, osnivačica SMART-a i članica Izvršnog tima. Već 15 godina radi na unaprjeđenju rada neprofitnih organizacija i osnaživanje različitih dionika u zajednica te povezuje iskustvo i rad u civilnom sektoru kako bi unaprijedila javne politike i jačala suradnju sa javnim sektorom. Vjeruje da je ulazak Hrvatske u Europsku uniju važan korak u jačanju civilnog društva i da organizacije civilnog društva imaju veliku ulogu i moraju biti proaktivne u kreiranju EU politika i doprinosa u rješavanju problema i potreba na nacionalnoj razini.