Zatvori
Vjekoslava Jurdana

Vjekoslava Jurdana

Rođena 1967. u Rijeci. Ondje je završila studij južnoslavenskih književnosti. Niz godina radila je kao nastavnica hrvatskog jezika. Na Filozofskome fakultetu u Rijeci doktorirala je s tezom o ulozi povijesti u stvaralaštvu Drage Gervaisa. Na temelju te disertacije objavila je knjigu. Sada radi kao docent na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Permanentno objavljuje znanstvene i stručne radove s temama iz književnosti i povijesti. Poeziju piše na čakavskome narječju (zbirka „Kolajnica“) i standardnome književnom jeziku. Sa suprugom i sinom živi u Lovranu.