Zatvori
Željko Blaće

Željko Blaće

Željko Blaće je medijski umjetnik i aktivist, s dugom poviješću rada u zajednici i na participativnim metodama. U svom radu se često bavi digitalnom tehnologijom, kako njemom tendencijom da nas normalizira ili diskriminira, tako i potencijalom da nas emancipira i osnaži. Od sredine 2020. surađuje s Gradskom knjižnicom Rijeka kao Wikimedijac u rezidenciji.