“Abeceda interneta” multimedijalna je izvedba za djecu, njihove roditelje, bake i djedove o medijskoj pismenosti. Super Štreber Ana i Super Štakor Tomo kroz pet video klipova i u interakciji s djecom otkrivaju koje su sve zamke i prednosti korištenja interneta. 

Sudjelovanje je slobodno, ali potrebno prijaviti na mail american.corner@gkri.hr.

Obrađuju se teme: kratka povijest interneta, cyberbulling, krađa identiteta, like i osobna vrijednost, te “fake news” predstava lako i kreativno komunicira s djecom, educira ih odgovornom ponašanju na internetu, te nakon odgledanog sadržaja otvara prostor za dijalog s djecom, učiteljima i pedagozima. Izvodi se u školama ili knjižnicama Republike Hrvatske te je za djecu besplatna.

“Abeceda interneta” digitalna je izvedba koja na interaktivan  način osvještava djeci u predadolescenciji i ranoj adolescenciji opasnosti, zamke, ali i prednosti korištenja interneta. Nastala je u produkciji Udruge “Fun Da Mental”, uz podršku Agencije za elektroničke medije i Ministarstva kulture i medija RH, te Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva obrazovanja RH.

Projekt je u 2021. podržan od Centra za sigurni internet i Centra za zlostavljanu i nestalu djecu. U 2022. nastavljamo suradnju s CSI, čiju anonimnu liniju pomoći komuniciramo na svakoj izvedbi.