Caroll Michels: How to survive and prosper an an artist: selling yourself without selling your soul

Ovako formuliran naslov kazuje već puno - preživljavanje na tržištu je često nezahvalno, a nebo nas ne može platiti samo zato što mi imamo umjetnički talent ili interes. A kao umjetnici želimo i zadržati vlastiti dignitet, čast, ugled... Ove stranice vam možda pomognu kako kroz sve to uspješno isplivati. 

Pogledaj katalog >>

Robert B. Cialdini: Influence: the psychology of persuasion

Pregovaranje, razgovaranje, uvjeravanje temelj je uspjeha većine poslova, pa tako i djelovanja u kulturi. Kako doista postati utjecajan i progurati svoje dobre ideje otkrit ćete čitajući ovaj uradak. 

Pogledaj katalog >>

Brent Kessel: It's not about the money: a financial game plan for staying safe, sane, and calm in any economy

Kažu da su ove misli o financijskom planiranju napisane pod utjecajem budizma. A budizam znači mir. Svakako probati ostati miran kada je riječ o novcu.

Pogledaj katalog >>

Richard Luecke: Marketer's toolkit: the 10 strategies you need to succeed

Uvijek je u ruci dobro imati nekakav "toolkit". Kada je on još o marketingu koji može spasiti vaš posao ne bi trebalo biti dileme.

Pogledaj katalog >>

Michael M. Kaiser: The art of turnaround: creating and maintaining healthy arts organizations

Kaiser je priznato ime američkih umjetničkih organizacija koji je svoja znanja pretvorio i u zanimljive knjige, predavanja, lekcije... S pozicije autoriteta koji je u praksi ostvario opipljive uspjehe Kaiser je čovjek čije rečenice treba upijati i onda kada su potpuno jednostavne i očite, gotovo samorazumljive.

Pogledaj katalog >>

Oliver Sacks: An anthropologist on Mars: seven paradoxical tales

Oliver Sacks je neurolog. I kakve to veze ima s kulturom, pitate se. Ogromne. Pričom o sedam pojedinaca s neurološkim poremećajima otvara nam prozor u različitost, potpuno drugačije funkcioniranje ljudi i talenata za najrazličitija područja. 

Pogledaj katalog >>

Karen Brooks Hopkins, Carolyn Stolper Friedman: Successful fundraising for arts and cultural organizations

Karen i Carolyn dolaze "s terena" te imaju realno iskustvo rada u umjetničkim i kulturnim organizacijama. Svoje spoznaje prenijele su i u knjigu usmjerivši se na čarobno pitanje prikupljanja sredstava i zatvaranja proračuna za projekte.

Pogledaj katalog >>

Brian O'Connell: The board member's book: making a difference in voluntary organizations

Jedan od većih izazova pred domaćim organizacijama je kako upravne odbore pretvoriti u vitalan dio rasta i ostvarivanja misije njenog rada. Naime, u domaćim vodama odbori, upravna tijela često su samo forma koja nije u funkciji rasta same organizacije. Američko iskustvo je potpuno drugačije.  

Pogledaj katalog >>

Keith Ferrazzi with Tahl Raz: Never eat alone and other secrets to success, one relationship at a time

Važnost veze, povezivanja, upoznavanja novih ljudi, čak i onih koji na prvu nisu dragi, temelj je poslovnog uspjeha. U kulturnoj sferi u kojoj jak umjetnički identitet i karizma često staju na put razvoju dobrih odnosa ovo je posebno važan skup vještina.  

Pogledaj katalog >>

W. Chan Kim, Renée Mauborgne: Blue ocean strategy: how to create uncontested market space and make the competition irrelevant

Uradak usmjeren na opću temu stvaranja i otkrivanja novog tržišta te ponašanja na njemu, ali koristan i za kreativnu i kulturnu sferu koja ovisi o inovacijama, novim potrebama građana, kreativnosti... 

Pogledaj katalog >>

William M. Ivins, Jr.: Prints and visual communication

Djelo usmjereno na povijest tiska i vizualne komunikacije nakon kojeg će biti još jasnije koji je značaj dobre fotografije, lijepog dizajna, kvalitetnog tiska... 

Pogledaj katalog >>

Neil G. Kotler, Philip Kotler, Wendy I. Kotler: Museum marketing and strategy: designing missions building audiences generating revenue and resources

"Klan" Kotler pripada svjetskom autoritetima za marketinška pitanja, a u ovom su se uratku posvetili muzejima. Ipak, iznesena znanja primjenjiva su u raznim sferama.

Pogledaj katalog >>

Kent E. Dove: Conducting a successful fundraising program: a comprehensive guide and resource

Dobar pregled niza tradicionalnih "fundraising" metoda i korisnih savjeta za konkretno ponašanje sa sponzorima i donatorima. Jasno je vidljivo kako je trgovačko ponašanje i znanja jedno od važnijih i u kulturnoj sferi želi li se doći do stvaranja vrhunske umjetnosti i uradaka.

Pogledaj katalog >>

Seth Godin: Linchpin: are you indispensable?

Godin pripada najutjecajnijim i najkarizmatičnijim autorima o modernom marketingu. Nije svako djelo jednako moćno i važno poput "Plave krave", ali definitivno autor od kojeg treba učiti. 

Pogledaj katalog >>

Seth Godin: Permission marketing: turning strangers into friends, and friends into customers

Kako pretvoriti strance u prijatelje pripada središnjim pitanjima modernog poslovanja. Godin je na vrijeme, još na prijelazu u novi milenij, prepoznao trend.

Pogledaj katalog >>

William B. Werther, Jr. and Evan M. Berman: Third sector management: the art of managing nonprofit organizations

Kada govorimo o neprofitnom sektoru ne mislimo uvijek na kulturu već širok spektar djelatnosti od društvenih, duhovnih, sportskih i ostalih aktivnosti.

Pogledaj katalog >>

Joanne Scheff Bernstein: Arts marketing insights: the dynamics of building and retaining performing arts audiences

Izvedbene umjetnosti imaju jednu od izraženijih potreba za velikom publikom te upravo o tome ovisi i opstanak posla u toj sferi. A ponašanje kupaca je sve kompleksnije i različitije, a izvedbenim organizacijama treba vjerna i stalna publika kao osnova rada.

Pogledaj katalog >>

Ilona Bray: Effective fundraising for nonprofits: real-world strategies that work

Novac u prvom planu jer bez novca nema čak ni neprofitne organizacije što je česta zabuna šire javnosti... 

Pogledaj katalog >>

Ted Hart, James M. Greenfield, Michael Johnston: Nonprofit internet strategies: best practices for marketing, communications, and fundraising success

Još jedan uradak pun praktičnih i teoretskih uvida u povezanost marketinga, komunikacije i uspješnosti financiranja projekata. Malo je stariji (2005. godina), pa je u dijelu o internetu došlo i do značajnih promjena, ali određeni principi vrijede stalno...

Pogledaj katalog >>

Standing room only : strategies for marketing the performing arts / Philip Kotler, Joanne Scheff

Da, TAJ Philip Kotler. Jedan od najvećih svjetskih autoriteta za razna pitanja marketinga upustio se i u pisanje djela o marketinškim strategijama u izvedbenim umjetnostima. Kotler je precizan, znanstven, teoretičan, ali iznimno koristan. 

Pogledaj katalog >>

Tom Ahern: How to write fundraising materials that raise more money : the art, the science, the secrets

Nema čarobnog recepta, ali ima dobrih savjeta koji mogu pomoći kako kvalitetnije pripremiti materijale kojima se obraćate potencijalnom sponzoru ili donatoru. Jedan od njenih glavnih savjeta je - upornost. Stoga, strpljenja...

Pogledaj katalog >>

Murray Dropkin, Jim Halpin, Bill La Touche: The budget-building book for nonprofits: a step-by-step guide for managers and boards

Možda ste uvjereni da u vašoj neprofitnoj organizaciji nikada neće biti toliko novca da se detaljno morate brinuti o njegovom upravljanju, ali možda baš zbog nepoznavanja budžetiranja projekata i funkcioniranja tog novca i nema... Kritičari kažu "zlatni standard" literature za menadžere u neprofitnom sektoru.

Pogledaj katalog >>

Gwyneth J. Lister: Building your direct mail program

Izravno obraćanje i slanje poštanskim putem promotivnih materijala, važnih upita, molbi za donaciju i sponzorstvo nije previše razvijena praksa u domaćim vodama, pa je važno iskoristiti ovakvu priliku za učenje. Vrijeme je da se u poštanskim sandučićima nađe kultura, a ne letak lokalne pizzerije. 

Pogledaj katalog >>