Vlastita soba / Virginia Woolf

Vlastita soba / Virginia Woolf

Ova esejistička rasprava o ženama u književnosti predstavlja najutjecajniji tekst feminističke književne kritike dvadesetog stoljeća. Autoricu prije svega zanima nit-poveznica ženskoga pisanja, te razlozi njezina stalnog kidanja. Ovo se djelo također može čitati i kao modernistička pripovjedna proza o autoričinoj utopijskoj maštariji.

Pogledaj katalog >>

Drugi spol / Simone de Beauvoir

Drugi spol / Simone de Beauvoir

Knjiga predstavlja rezultat borbe za jednakost žena koju je cijeloga života vodila Simone de Beauvoir. Temeljno djelo feminizma u kojemu de Beauvoir tvrdi da se „ženom ne rađa, ženom se postaje“ – čime je ukazala na činjenicu da je ženski spol određen ne biološkom već društvenom definicijom, te da žena shvaćanje sebe formira pod utjecajem okoline.

Želeći razbiti predrasude da su „drugi spol“ (definirane na taj način od strane patrijarhata), autorica u ovoj knjizi iznosi biološke, povijesne i mitološke pretpostavke te opisuje živote žena u ulozi djevojčice, žene, ljubavnice, majke, prostitutke, ali i raščlanjuje opravdanja narcisoidne i zaljubljene žene te mističarke. Završno poglavlje koje opisuje neovisnu ženu na putu prema oslobođenju.

Pogledaj katalog >>

Feminizam za početnike / Susan Alice Watkins, Marisa Rueda i Marta Rodriguez

Feminizam za početnike / Susan Alice Watkins, Marisa Rueda i Marta Rodriguez

U knjizi se na popularan način slijedi povijesni razvoj feminističkih zamisli, čiji je dugi put krenuo od zahtjeva za osnovnim ljudskim pravima i razvio se u politički pokret za poboljšanje položaja žena, koji se proširio po Europi, Americi i dalje. Uz povijesni pregled knjiga raskrinkava i mitove koji okružuju ovu temu.

Pogledaj katalog >>

Plod spoznaje / Liv Strömquist

Plod spoznaje / Liv Strömquist

Strip švedske strip-crtačice, radijske voditeljice i feministkinje progovara o ženskom spolnom organu promatrajući njegov konstrukt kroz povijesni kontekst, odnosno, kroz povijest postanka svijeta prikazuje nam kako se mijenjao i razvijao odnos prema vagini.

Ovaj strip u prijevodu Željke Černok krije brojne zanimljive podatke, od onih znanstveno utemeljenih do krajnje bizarnih i, u današnje vrijeme, nevjerojatnih. Stroemquist o ovoj temi progovara i na humorističan način čime demistificira sam organ koji je kroz povijest, ali i danas, često tabuiziran.

Pogledaj katalog >>

Ja, ti, mi : za kulturu razlike / Luce Irigaray

Mjesto Luce Irigaray unutar feminizma određeno je njenim radikalnim promišljanjima, najčešće s vrlo transparentnih pozicija odvojenosti, različitosti, esencijalizma ili čak biologijskog determinizma.

Nadalje, autoričina istraživanja o spolu i jeziku, koja pokazuju kako muškarci mnogo češće zauzimaju subjektnu poziciju u jeziku, zatim da ni prvo lice jednine kod žena nije nužno vezano za ženski identitet, ta da postoje određene poteškoće u samoreprezentaciji, dodjeljuju joj značajno mjesto u suvremenim feminističkim teorijama, o čemu se čitatelji mogu osvjedočiti i u ovom izdanju "Ženske infoteke".

Pogledaj katalog >>

Svi bismo trebali biti feministi i feministkinje / Chimamanda Ngozi Adichie

Svi bismo trebali biti feministi i feministkinje / Chimamanda Ngozi Adichie

Knjiga nagrađivane nigerijske autorice temeljena je na istoimenom TEDx-ovu govoru u kojem iznosi osobne stavove i definiciju feminizma za 21. stoljeće. Jednostavnim i pitkim stilom autorica argumentirano istražuje stereotipe, problematiku roda i rodnih uloga kombinirajući ih s anegdotama iz svog života u Nigeriji i SAD-u.

Pogledaj katalog >>

Nepraktični savjeti za kuću i okućnicu : feministička čitanja ženske svakodnevice / Lea Horvat

Nepraktični savjeti za kuću i okućnicu : feministička čitanja ženske svakodnevice / Lea Horvat

U zbirci znanstveno-popularnih eseja autorica, krećući od osobnog iskustva, pokazuje koliko su svakodnevne prakse življenja povezane sa životima žena. Istražujući i znanstveno potkrepljujući i naizgled banalne pojave poput vožnje bicikla, autorica spaja življeno iskustvo s filozofskim promišljanjima o mnogostrukosti života iza kojih stoje na prvi pogled nevidljive ideološke silnice.

Pogledaj katalog >>

Vjera i sloboda / Teresa Forcades

Vjera i sloboda / Teresa Forcades

Teresa Forcades je katalonska benediktinka i liječnica koja je 2015. godine dobila dopuštenje Svete stolice da do 2018. godine napusti benediktinski red i pridruži se političkoj borbi Proces Constituenta, za samostalnost Katalonije. U knjizi iznosi svoje misli, kako sama kaže, o temeljnim pitanjima kao što su ljubav, sloboda, pravednost, javno zdravstvo, feminizam, vjera i oprost.

Kritizira kapitalizam, zagovara društvenu pravednost, bori se za prava žena, homoseksualaca, te zagovara katalonsku samostalnost. Knjiga je podijeljena u šest poglavlja koja su naslovljena prema dnevnom kanonskom samostanskom rasporedu. Svrstavaju je u najradikalnije i najutjecajnije intelektualke europske i svjetske ljevice.

Pogledaj katalog >>

Feminizam je za sve : strastvena politika / Bell Hooks

Feminizam je za sve : strastvena politika / Bell Hooks

Bell Hooks, pseudonim je Glorie Watkins, jedne od najznačajnijih američkih feminističkih teoretičarki i aktivistkinja. U njenim interdisciplinarnim radovima prepliću se teme roda, rase, obrazovanja, medija i suvremene kulture. U ovoj svojoj knjizi na sažet i jednostavan način široj publici približava feminizam pokušavši ukloniti predrasude o njemu.

Pogledaj katalog >>

Nevolje s rodom : feminizam i subverzija identiteta / Judith Butler

Nevolje s rodom : feminizam i subverzija identiteta / Judith Butler

Rasprave o feminizmu jedne od najistaknutijih teoretičarki devedesetih godina kritički je osvrt na teorijske pristupe Simone de Beauvoar, Julie Kristeve, Michela Foucaulta, Monique Wittig.Tekst je podjeljen u tri poglavlja: "Subjekti spola/roda/žudnje"," Zabrana, psihoanaliza i proizvodnja heteroseksualne matrice" te "Subverzivni tjelesni činovi".

Pogledaj katalog >>

Zamke pristojnosti : eseji o feminizmu i popularnoj kulturi / Maša Grdešić

Zamke pristojnosti : eseji o feminizmu i popularnoj kulturi / Maša Grdešić

Tekstovi sakupljeni u knjizi većinom su ranije objavljeni na portalu za feminizam i popularnu kulturu Muf (2014. - 2018.), a donose teme poput feminističke politike, feminističkog čitanja televizije, filma, književnosti i glazbe, kritike kapitalizma, rasizma, homofobije i transfobije. Tekstovi su tematski podijeljeni u četiri poglavlja: Dvostruki standardi (o rodnim politikama), Nastavit će se (čitanje televizije i televizijskih žanrova), Previše informacija (eseji o književnosti, autoricama i čitateljicama te specifičnom tretmanu književnosti koju pišu žene) te Smanji doživljaj! (autobiografski i emotivni tekstovi o političnosti emocija).

Pogledaj katalog >>

Smrtni grijesi feminizma : ogledi o mudologiji / Slavenka Drakulić

Smrtni grijesi feminizma : ogledi o mudologiji / Slavenka Drakulić

Ponovno objavljivanje ovih tekstova koji su nastajali krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća pokazuje koliko su teme o kojima je pisala jedna od pionirki feminizma na ovim prostorima i dalje bitne, čak nezaobilazne. Kada tome dodamo novih dvadesetak tekstova objavljivanih od prvog izdanja knjige do danas, bjelodano je da Slavenka Drakulić ne samo da se konstantno bavi feminističkim temama već da im i dalje pristupa jednako oštro, beskompromisno i aktualno. Nasilje nad ženama ne jenjava, reproduktivna ženska prava ponovno su ugrožena, djevojčicama kroz odgoj i obrazovanje šaljemo drugačije poruke nego dječacima, ukratko, patrijarhat je žilav. Stoga je pitanje ravnopravnog položaja žene u društvu i obrane njezinih prava vječno aktualno, čini se kao da ga svaka generacija žena mora ponovno izboriti, samo je pitanje jesu li mlade žene toga svjesne.

Pogledaj katalog >>

Draga Ijeawele, ili Feministički manifest u petnaest savjeta / Chimamanda Ngozi Adichie

Draga Ijeawele, ili Feministički manifest u petnaest savjeta / Chimamanda Ngozi Adichie

Kad je bliska prijateljica pitala poznatu nigerijsku spisateljicu kako odgajati svoju tek rođenu kćerkicu, ona joj je odgovorila kroz petnaest savjeta koji tvore ovaj manifest. Adichie na jednostavan i jasan način progovara kako izbjeći zamke nametnutih rodnih uloga i stereotipa, kako kćeri usaditi svijest o vlastitoj vrijednosti, poticati je da čita i propituje svijet koji je okružuje, naučiti je da poštuje i uvažava tuđa mišljenja, upoznati je s pozitivnim stranama kulture naroda Igbo, naučiti ju da brak nije postignuće i na kraju se pomiriti s činjenicom da će se razviti u osobu s vlastitim željama i stavovima koji se možda i neće slagati s onima njene majke.

Pogledaj katalog >>

Nacionalizam i imaginacija : i drugi eseji / Gayatri Chakravorty Spivak

Nacionalizam i imaginacija : i drugi eseji / Gayatri Chakravorty Spivak

Knjiga eseja u kojima se u širokom rasponu tema, od ostvarivanja indijske neovisnosti 1947. preko novog promišljanja komparativizma u književnosti do problematiziranja glasova potlačenih u javnom prostoru, prožimlju književna, postkolonijalna i feministička teorija.

Pogledaj katalog >>

Dođi, sjest ću ti na lice / Asja Bakić

Dođi, sjest ću ti na lice / Asja Bakić

Polemički eseji u kojima se autorica, krećući od feminizma kao široko shvaćenog humanističkog projekta, obračunava sa svim oblicima diskriminacije zalažući se za slobodu govora. Kritika propasti socijalno uređene države, protuustavnih napada na zdravlje žena i na javno zdravstvo općenito, u funkciji je obrane humanističkih vrijednosti, zajedništva i empatije prema svima koji trpe nepravdu u društvu.

Pogledaj katalog >>

Feminizam i kako ga steći / Đurđa Knežević

Feminizam i kako ga steći / Đurđa Knežević

Đurđa Knežević, književnica, slobodna publicistkinja i inicijatorica značajnih aktivnosti na hrvatskoj feminističkoj sceni u ovoj knjizi je objavila svoje tekstove napisane u razdoblju od 2006. do 2009. godine. Tekstovi su objedinjeni u pet tematskih cjelina u kojima govori o povijesnoj dimenziji pojedinih ženskih pitanja, nasilju, slici muškarca u društvu, odnosu prema 8. martu te raznim događanjima na hrvatskoj društvenoj i političkoj sceni.

Pogledaj katalog >>