Jacques Le Goff: Za jedan drugi srednji vijek: vrijeme, rad i kultura na Zapadu

Drugačije pojmljen srednji vijek, prema autorovim riječima dubinski je shvaćen period, cjelovit, koji se opisuje jednako dobro putem književnih, arheoloških, umjetničkih i pravnih izvora, kao i putem jedinih dokumenata donedavno dopuštenih "čistim" medievalistima (knjiga je u izvorniku objavljena 1977. godine). Koristeći i metode drugih disciplina, poput etnologije i antropologije, te ne zahtijevajući nikakav monopol za povjesničare-znanstvenike, u vjeri da upravo ovakav pristup rekonstrukciji kolektivnog pamćenja odgovara potrebama suvremenog čovjeka, autor otkriva svakodnevne navike, vjerovanja, ponašanja i mentalitete koji su osnova ovom dugom razdoblju povijesti predindustrijskih društava. Tekstovi sabrani u knjizi objavljivani su od 1956. do 1976. godine u časopisima i zbornicima, a grupirani su u četiri cjeline: Vrijeme i rad, Rad i vrijednosni sustavi, Učena i narodna kultura i Prema povijesnoj antropologiji.

Pogledaj katalog >>

Barbara W. Tuchman: Daleko zrcalo: zlosretno XIV stoljeće

Ova knjiga nastala je iz autoričine želje da istraži posljedice što ih je na društvo ostavila Crna smrt od 1348. - 1350., koja je pomorila otprilike trećinu stanovništva između Indije i Islanda. Odgovor na to nije pronašla jer je taj period obilježilo mnoštvo drugih pogibelji, pa nam donosi prikaz  cjelokupnog XIV. stoljeća kroz život  plemića Enguerranda de Coucya VII.

Pogledaj katalog >>

Michel Zink: Dobro došli u srednji vijek

Francuski filolog medievalist u nizu kratkih tekstova koje naziva kronikama razmatra francusku srednjovjekovnu književnost kao fenomen koji je pravi eldorado za proučavatelje jer se susreću s autorima o kojima ima malo posve potvrđenih spoznaja i njihovim djelima sačuvanim u rukopisima koji su često tek fragmentarni. Nakana mu, međutim, nije strogo znanstvena, već popularizatorska, jer su ambicije ovih kronika koje su emitirane u ljeto 2014. godine na francuskom radiju bile "prenijeti djelić užitka koji onome koji ih razumije pružaju pjesme i priče iz srednjeg vijeka". Tako čitatelju omogućuje da "pronikne u kulturnopovijesna obilježja srednjovjekovlja koja imaju odjeka u modernoj popularnoj kulturi".

Pogledaj katalog >>

Natalie Zemon Davis: Povratak Martina Guerrea

U pirinejskom kraju Languedocu 1540-ih godina bogati seljak napušta ženu, dijete i posjed te se godinama o njemu ništa ne zna. Vraća se, ili se bar tako misli, no nakon par godina ugodnog braka, žena ga izvodi pred sud tvrdeći da je varalica. Čovjek uvjeri sud da je on Martin Guerre, no u tom trenutku - pojavljuje se pravi. Istražujući i rekonstruirajući slučaj o seljaku varalici, o kojemu je pisano u brojnim radovima i knjigama, a doživio je i dvije ekranizacije, ova je profesorica povijesti došla do novih saznanja o značenju "identiteta", odnosno novih činjenica o životu ruralnog društva u 16. stoljeću. Ovoj iscrpnoj i zanimljivoj rekonstrukciji pridodana je i bibliografija radova o slučaju Martina Guerrea.

Pogledaj katalog >>

Zdenka Janeković Römer: Maruša ili Suđenje ljubavi: bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika

Historiografsku knjigu ugledne povjesničarke čitamo kao egzotičnu beletrističku bračno-ljubavnu priču iz arhiva srednjovjekovnog Dubrovnika. Građa se temelji na sudskom procesu mladoj udovici Maruši Bratosaljić koja se, ne mogavši se odlučiti između dvojice muškaraca, udala za obojicu. Sudbina Maruše i njezine obitelji prepliće se sa svijetom bogatih građana i bratovštinom Antunina. Ovo tečno pisano romaneskno štivo vrvi podacima o običajima Grada u 15. stoljeću i bogato je izvorište za pravo, socijalnu povijest, antropologiju, kulturnu povijest i psihologiju

Pogledaj katalog >>

Jacques Le Goff: Intelektualci u srednjem vijeku

Prijevod drugog izdanja knjige jednog od najpoznatijih svjetskih povjesničara Jacquesa Le Goffa bavi se pojmom intelektualaca u srednjem vijeku. Sam autor navodi da je za prikazivanje srednjovjekovnog intelektualca od presudne važnosti njegova veza s gradom, odnosno pomaci koji se događaju s razvojem urbaniteta, svojevrsnom urbanom revolucijom koja dovodi do razvoja školstva i odvajanja samostanske od gradske škole. U kasnom srednjem vijeku, od 13. do 14. stoljeća, u različitim povijesnim konjukturama, upravo četiri osebujna intelektualca ilustriraju različita ponašanja u srednjovjekovnom visokom obrazovanju: Abelard, Toma Akvinski, Siger Brabantski i Wyclif.

Pogledaj katalog >>

Johan Huizinga: Jesen srednjeg vijeka

Legendarna knjiga nizozemskog povjesničara kulture. Jesen srednjeg vijeka pravo je vrelo referenci i informacija za svakog kulturologa, povjesničara, literatura. 

Pogledaj katalog >>

Jacques Le Goff: Sveti Franjo Asiški

Monografija o svetom Franji iz pera jednoga od najpouzdanijih medijevalista. Autor se bavi društvenim kontekstom u kojem je živio sveti Franjo te položajem kršćana u vrijeme prelaska iz feudalnih odnosa i novčane privrede u kapitalizam. Posebna pozornost posvećena je autentičnosti svečeva životopisa koji je nastao na temelju brojnih legendi. Bitan je Franjin odnos prema samom svećenstvu i franjevačkom redu u nastajanju, da bi se iz njegove filozofije spoznale izvorne ideje o zasnivanju reda. Zaključno poglavlje o religioznim kulturalnim modelima pruža osnove civilizacijskog koncepta i etičke organizacije društv

Pogledaj katalog >>

Fernand Braudel: Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II.

Pred nama je znanstvena studija o Sredozemlju u 16. st. ili, preciznije, u doba Filipa II. Španjolskog. To je svojevrsna društvena povijest, iako je prvi dio posvećen geografskim, geološkim i nekim oceanografskim podacima, jer u drugom dijelu nalazimo povijest prostora, civilizacije, događaja, politike i ljudi toga dijela svijeta. Publikacija je doživjela četiri izdanja i mnoštvo pohvala.

Pogledaj katalog >>

Georges Duby: Vrijeme katedrala : umjetnost i društvo : 980.-1420.

Duby je povjesničar koji je izgradio vlastitu metodologiju, interdisciplinarno uključujući diskurse sociologije, društvene ekonomije i kulture u cjelini. U ovoj svojoj antologijskoj knjizi istražuje isprepletenost i međuovisnost umjetnosti i društva od 980. do 1420. godine. Knjiga je pisana na jednostavan način tako da široj publici omogućava razumijevanje historiografskih i kulturoloških činjenica i odnosa. Tekst je popraćen fotografijama umjetničkih djela tog razdoblja.

Pogledaj katalog >>

Georges Duby: Vitez, žena i svećenik: ženidba u feudalnoj Francuskoj

Knjiga “ Vitez, žena i svećenik” ne dopušta onom tko je uzme da je ispušta iz ruke, neodoljivo ga privlačeći kako svojom temom, tako i pristupm, obradom teme i sočnim stilom. Uz to, autor niti u jednomtrenutku ne napušta visoku znanstvenu razinu. Upada u oči da se on uglavnom služi metodom analize primjera, slučajeva (case-studies) koju potkrepljuje analizom pravnih i književnih izvora. Metoda analize slučajeva mnogim je povjesničarima sumnjiva, jer se često zloupotrebljava pristranim izborom primjera, prebrzim zaključivanjem i uopćavanjem. Duby, međutim, upotrebljava ovu metodu s velikim oprezom, prenoseći nam samo one zaključke koji su izvan svake sumnje. Sam kaže da je ovoj metodi pribjegao zato što u izvorima nije našao dovoljno materijala vezanog uz njegovu temu. Duby se prihvatio zadatka da prikaže kako su nastali neki temeljni obrasci bračnog obreda i bračnog života u srednjem vijeku.

Pogledaj katalog >>