Peter Bichsel: O čitanju i pripovijedanju - frankfurtska predavanja iz poetike

Pet predavanja na temu poetike koja je autor održao u zimskom semestru na Sveučilištu u Frankfurtu našla su se u ovoj knjizi u formi eseja. Prvi esej govori o naravi pripovijedanja te zagovara stav da dobra priča nužno sadrži i metanarativni aspekt, odnosno da je svaka priča „priča o priči“. Drugi esej opisuje odnos pisca, djela i čitatelja koji pretpostavlja da čitanje i pisanje imaju smisao tek u obliku svakodnevne ljudske komunikacije. Slijede esej „O sadržajima“ te „Joyce, na primjer“. Peti esej „Priče koje život piše“ govori o ponavljanju već napisanih priča kroz povijest književnosti. Uistinu zanimljivo štivo koje vas može mnogo naučiti o teoriji pripovijedanja.

Pogledaj katalog >>

Jelena Marković: Pričanja o djetinjstvu - život priča u svakodnevnoj komunikaciji

U ovoj knjizi autorica istražuje praksu pričanja o djetinjstvu i mehanizmima prisjećanja istoga. Pojmom pričanja o djetinjstvu ona obuhvaća razgovor o djetinjstvu između odraslih osoba te narativne prakse između djeteta i njegovih bližnjih, odnosno pričanje o (ne)posredovanom iskustvu u prisustvu djeteta. Knjiga Pričanja o djetinjstvu bavi se širokom lepezom priča koje mogu biti terapeutske, poučne, zabavne pa i one ni o čemu. Ukratko, autorica sagledava različite aspekte fenomena pričanja priča iz više perspektiva, s obzirom na njihova žanrovska obilježja, socijalizacijske, razvojne, kognitivne i druge faktore. Svakako će vam pomoći da shvatite zašto se volite prisjećati djetinjstva i pričati o njemu.

Pogledaj katalog >>

Vladimira Velički: Pričanje priča - stvaranje priča: povratak izgubljenomu govoru

Ukoliko se bavite odgojem ili kreativnim radom s djecom ovo je knjiga koja će vam uistinu dobro poslužiti. Autorica u ovoj knjizi ističe važnost socijalnog aspekta govora u smislu međusobnog povezivanja te prijenosa kulturnog dobra. Nadalje, naglašava važnost pričanja priča djeci od najranijeg doba i to u metodičkoj i pedagoškoj praksi te u obitelji. U knjizi se također nalaze primjeri bajki i priča te naputci za pripovijedanje i interakciju.

Pogledaj katalog >>

Umberto Eco: Šest šetnji pripovjednim šumama

Ova knjiga sabire šest predavanja koja je veliki Umberto Eco održao kao gost predavač na Harvardu. U središtu njegove naratološke teorije su pojmovi modela autora, modela pripovjedača i modela čitatelja. Donosi nam i demonstracije svojih hipoteza o pripovjedačkim i stilističkim strategijama na nekim značajnim književnim djelima, a što je izuzetno zanimljivo. Briljantna knjiga koja se, unatoč tome što se bavi teorijom priče, čita kao da je najnapetija priča.

Pogledaj katalog >>

Maša Grdešić: Uvod u naratologiju

Uvod u naratologiju je priručnik za teoriju propovijedanja, jednu od užih područja teorije književnosti. Ovaj priručnik nastao je iz potrebe da se sustavno obuhvati povijest nastanka i razvoja naratologije te problematika kojom se ista bavi. Donosi još i primjere cjelovite naratološke analize te zaključak o značaju naratologije u kontekstu humanističkih znanosti. Možemo reći da je ovaj priručnik više udžbenik te da će, unatoč tome, biti zanimljiv širem čitateljstvu.

Pogledaj katalog >>

priredio Vladimir Biti: Suvremena teorija pripovijedanja

Teorija pripovijedanja je jedno od ključnih područja teorije književnosti. U knjizi su pažljivo izvedeni i terminološki ujednačeni prijevodi kojima su zastupljeni reprezentativni francuski, njemački, talijanski i američki autori, a po složenosti i obuhvatnosti uvida ova knjiga je jedinstven priručnik za stručnjake i studente. Naći ćete tu čak 16 izvrsnih članaka različitih tema vezanih za pripovijedanje.

Pogledaj katalog >>