Ljubinka Toševa-Karpowicz: D'Annunzio u Rijeci - mitovi, politika i uloga masonerije

Autorica Ljubinka Toševa-Karpowicz magistrirala je na temu „Idejna i programska orijentacija D'Anunzijevog pohoda na Rijeku“ što znači da dobro poznaje to povijesno razdoblje. S ovom je  knjigom, koja je plod dugotrajnog istraživačkog rada, nastavila produbljivati temu. Ona je u ovoj knjizi D'Annunzijevu vladavinu smjestila u povijesno-kulturni kontekst na temelju kojega je analizirala događaje koji su prethodili, kao i one za vrijeme i nakon njegove vladavine. Uistinu vrijedna knjiga koja pruža jedan sveobuhvatan pogled na turbulentno međuratno razdoblje Rijeke, ali kojoj nova istraživanja mijenjaju poziciju i teze.

Pogledaj katalog >>

Viktor Car Emin: Danuncijada - romansirana kronisterija riječke tragikomedije: 1919-1921

Viktor Car Emin objavio je ovu zanimljivu književnu kroniku 1946. godine. Ova knjiga njeguje drugačiji pristup temi D'Annunzijeve vlasti u Rijeci. U njoj autor na izvanredno dubok, kompleksan i književno-umjetnički način prikazuje D'Annunzijevu vladavinu i grad kojim vlada. Opisuje histeriju koja je tada vladala i događaje koji su se tada odvijali. Uzbudljiva knjiga, nedovoljno poznata, a itekako bitna za ovu temu.

Pogledaj katalog >>

Claudia Salaris: Na zabavi revolucije - umjetnici i slobodnjaci s D'Annunzijem u Rijeci

D'Annunzijev pokret je uz političke, ekstremističke i ideološke implikacije sadržavao i umjetničke tendencije vezane uz futurizam. Manifest futurizma objavio je Filippo Tommaso Marinetti 1912. godine, a rado su ga prihvatile različite ekstremističke i nacionalističke struje toga vremena, pa tako i D'Annunzije. Ova knjiga pokušava bez predrasuda bolje prikazati tu često zanemarivanu stranu čitave priče o D'Annunziju u Rijeci. Knjiga prikazuje što se sve na umjetničkoj sceni Rijeke tada počelo dešavati i koje su se to nove pojave u umjetnosti manifestirale dolaskom horde umjetnika iz čitave Europe u Rijeku.

Pogledaj katalog >>

Ferdo Čulinović: Riječka država: od Londonskog pakta i Danuncijade do Rapalla i aneksije Italiji

Ova knjiga obuhvaća period od 1915. godine do 1943. godine. Londonski ugovor, Rapallski ugovor, Pariška mirovna konferencija, Danuncijada… Sve što vas zanima o povijesti Rijeke u tom razdoblju. Kvalitetna knjiga koja pruža sjajan uvid u povijesni i politički kontekst tog vremena. Stari klasik.

Pogledaj katalog >>

Tea Mayhew: Krvavi Božić 1920. - riječka avantura Gabriela D'Annunzija

Ovaj katalog izložbe je ustvari jedna opsežna publikacija na 120 stranica, opremljena sa 116 ilustracija. Tekst je temeljen na historiografskoj literaturi na talijanskom i engleskom jeziku te arhivskim izvorima. Izložba je otvorena na 90. godišnjicu događaja poznatog kao „Krvavi Božić“, odnosno sukobu talijanske vojske s D'Annunzijevim arditima. Ova je izložba bila prva koja je riječkoj publici na sveobuhvatan način prezentirala taj događaj, kao i one koji su prethodili njemu.

Pogledaj katalog >>

Nedjeljko Fabrio: Vježbanje života

Fikcija, ali s puno slojeva. U ovom romanu hrvatskog književnika, objavljenom 1985. godine, obuhvaćena su zbivanja od 1820. do 1955. godine u Rijeci. Na podlozi povijesnih zbivanja ispričane su obiteljske kronike dviju obitelji, talijanske i hrvatske. Uz fiktivne likove, u "kronisteriji" se javljaju i predstavnici velike politike: ban Jelačić, Frano Supilo, D´Anunzio i drugi. U roman su interpolirani i povijesni dokumenti, kao stenogrami, pisma, novinski članci. S poslije objavljenim romanima "Berenikina kosa" i "Triemeron", ovaj roman čini "jadransku trilogiju".

Pogledaj katalog >>

Fluminati: Flumen obscura

Još veća fikcija od Fabrija, ali intrigantna i jeziva priča o magiji, noćnim morama, duhovima iz prošlosti, obitelji i životu, uklopljena u riječku povijest i istarsku mitologiju. Roman prati povijest obitelji Malatinsky i Chiesa kroz generacije, od davnih prošlih vremena do daleke budućnosti. Opisuje njihovu borbu na granici između ludila i zbilje s prokletstvom koje im je davno donijela camera obscura.

Pogledaj katalog >>

Marko Medved: Riječka Crkva u razdoblju fašizma: nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji

Djelo kojem nije u fokus kratkotrajna avantura fanatika s Apenina, ali dijelom zahvaća i to razdoblje te dobro objašnjava što se događalo poslije. Knjiga govori o crkvenoj situaciji u Rijeci između Prvog i Drugog svjetskog rata, prije svega o osnutku i počecima samostalne biskupije u Rijeci te o djelovanju biskupa i crkvenih upravitelja, posebice u svezi političkih i nacionalnih pitanja. U uvodnom poglavlju govori se o riječkoj crkvenoj povijesti, a ostala četiri poglavlja kronološki prate položaj Crkve u Rijeci, od prilika na kraju Prvoga svjetskog rata do episkopata Antonija Santina za vrijeme talijanskog društvenog konsenzusa. Jedan od najboljih povjesničarskih radova u Rijeci posljednjih godina uopće.

Pogledaj katalog >>

Goran Moravček:Rijeka: između mita i povijesti

Knjiga o povijesti grada Rijeke u 20. stoljeću, izuzetno dramatičnom razdoblju u kojemu su se odigrala dva svjetska rata uzrokovavši drastične promjene na ovom području. Poglavlja su: Rijeka i(li) Fiume, Danuncijada, Riječka država, Pad Italije, Sušak - drugi svijet, Oslobođenje (ni)je okupacija te Prešućena povijest

Pogledaj katalog >>

Gabriele D’Annunzio: Giovanni Episcopo

Red je čitati i samog autora iako je hrvatskih prijevoda malo. Ovo je raniji roman o čudnovatom trokutu i uzajamnoj psihološkoj ovisnosti triju osoba koje su se upoznale u jednom privatnom pansionu: službeniku Giovanniju Episcopu, njegovu dominantnom i krajnje problematičnom prijatelju Walzeru te prelijepoj i zavodljivoj, ali ne osobito moralnoj Ginevri, kojom se Episcopo naposljetku i ženi. Po prirodi nasilni i brutalni Walzer ne ostavlja na miru Episcopa i njegovu ženu čak ni onda kad dobivaju sina, što postupno razara ovu obitelj i dovodi do dramatičnih i fatalnih posljedica.

Pogledaj katalog >>