Tim Brown, Barry Katz: Change by design = Dizajniranje promjena po mjeri : kako design thinking preoblikuje organizacije i potiče inovacije

Glavni i izvršni ravnatelj inovacijske i dizajnerske tvrtke IDEO opisuje inovativnu metodu design thinking, koja se razlikuje po gledanju na svijet drugim očima, pristupanju problemima na holistički, kreativan i inovativan način. Kreativnim pristupom i timskim radom te osvrtanjem na već poznato i postojeće nužno je izgraditi nov način razmišljanja bez uobičajene strogosti i discipline.

Design thinking primjenjiv je u svim segmentima života, počevši od obiteljskog portfelja, sakupljanja i dokumentiranja fotografija, pa sve do dizajniranja sutrašnjice. Autor naglašava da design thinking može poboljšati život i pokazati put prema budućnosti.

Pogledaj katalog >>

Bill Aulet: Disciplinirano poduzetništvo : 24 koraka do uspješnog startup-a!

Knjiga Disciplinirano poduzetništvo nudi sveobuhvatan, integriran, i dokazan pristup korak po korak stvaranju inovativnih, vrlo uspješnih proizvoda. Bilo da stvarate fizički predmet, usluge ili isporučujete informacije, Disciplinirano poduzetništvo razbija potrebne procese u 24 koraka koje bilo koja marljiva osoba može naučiti.

Pogledaj katalog >>

Luis Perez-Breva: Inoviranje : proglas istinskih tvoraca o tome kako krenuti od puke slutnje, potom osmisliti prototip problema, uvećati ga do odgovarajuće razine, te na koncu izvući pouku o tome kako produktivno biti u krivu

Desetogodišnje iskustvo inoviranja na Massachusetts Institute of Technology (MIT) te radionica i predavanja profesionalcima i studentima iz svih disciplina širom svijeta, autor je pretočio u knjigu. U uvodu naglašava da ostavlja tehnički žargon po strani i započinje svoju priču koja se svodi tek na slutnju.

On želi čitaoca potaknuti da povjeruje kako mozak može prilično dobro funkcionirati izvan domene formula. Knjigu naziva manifestom za tvorce, koji bi ih trebao nagnati da prigrle svoj rad kao alat istraživanja, a inovatore vidi kao istraživače današnjeg doba. Svako poglavlje je popraćeno primjerima koji pokrivaju čitav raspon ljudskog poduzimanja iz različitih područja, citatima, poukama i kreativnim ilustracijama.

Pogledaj katalog >>

Alec Ross: Industrije budućnosti

Knjiga jednog od vodećih američkih stručnjaka i bivšeg starijeg savjetnika za inovacije u Kabinetu državne tajnice SAD-a. Autor iznosi svoja predviđanja u svijetu koji je zahvaćen sve većim brojem inovacija i globalizacijom. Kako će na naše živote utjecati glavne industrije budućnosti koje će u sljedećih 20 godina brzo izmijeniti naše države, društva i gospodarstva poput robotike, naprednih znanosti o životu, upotreba računalnih kodova u ekonomiji i poslovanju, kibernetička sigurnost i analiza velikih količina podataka.

Spominju se zemlje koje će se najbolje prilagoditi novim ekonomskim prilikama i koje će postati glavna žarišta rasta i inovacija. Na kraju se nabrajaju glavna znanja koja će biti od presudne važnosti za uspjeh naše djece u dinamičnom svijetu punom promjena.

Pogledaj katalog >>

Anders Gustafsson, Michael D. Johnson: Natjecanje u uslužnoj ekonomiji : kako stvoriti konkurentsku prednost kroz razvoj i inovaciju usluge

Vodič kroz razvoj usluga koji daje velik broj primjera kompanija koje su usmjerene prema davanju usluga, a uključuju: Ericsson, Ritz-Carlton, Disney... Namijenjen je općenito menadžerima, menadžerima marketinga i menadžerima ljudskih potencijala, jer otkriva kako postići konkurentnost stvarajući i implementirajući strateški plan koji će poboljšati rad njihove kompanije.

Vodič će pomoći svima onima koji rade u marketingu, a krajnji im je cilj poboljšanje i razvoj njihovih usluga.

Pogledaj katalog >>

Herminia Ibarra: Ponašaj se poput vođe, razmišljaj poput vođe

Na temelju vlastitih istraživanja i iskustva u radu autorica daje savjete kojima menadžeri na svim razinama mogu poboljšati svoje vođenje uvođenjem malih, ali ključnih promjena na svome poslu i u osobnom ponašanju, i to ponašanjem nasuprot razmišljanju. Ističe važnost rada na sebi, razmišljanja poput vođe, uključivanja u projekte izvan područja djelovanja i suradnje s vanjskim suradnicima.

Pogledaj katalog >>

Nate Silver: Signal i šum : zašto se tolika predviđanja ne ispune - a neka ipak da

Autor se u knjizi bavi informacijama i načinima stjecanja znanja o objektivnom svijetu. Tematizira predviđanja i istražuje zašto su neka predviđanja uspješnija od drugih prvenstveno obrađujući predviđanja u bejzbolu, šahu, pokeru, tržištu dionica, politici, vremenu i terorističkim napadima. Autor pridonosi boljem razumijevanju vjerojatnosti i neizvjesnosti, shvaćanju i prepoznavanju pristranosti te vrijednost raznolikosti i eksperimentiranja.

Pogledaj katalog >>

Jonathan Bernstein, Bruce Bonafede: Vodič za menadžere : krizni menadžment : plan za svaku hitnu sitaciju

U knjizi su predstavljene osnovne vještine i znanja o kriznim situacijama u svakom poslu i organizacijama te nošenju s njima. U uvodnim poglavljima prikazane su osnove kriznog menadžmenta i osnovni postupci sprječavanja kriza, a nastavljaju se poglavlja koja educiraju o kriznom planiranju, obuci za krizu, kriznim vježbama, odgovorima na krizu te oporavku od krize. Slijede poglavlja koja se bave specifičnim izazovima kriznog menadžmenta: Upravljanje ugledom na internetu, Krizni menadžment i pravo, Krizni menadžment i kompanija u javnom vlasništvu, Kulturološka pitanja u kriznom menadžmentu, Alati za krizni menadžment, Konzultanti, Posebni rizici kriznog menadžmenta i Moralni imperativi i budućnost kriznog menadžmenta.

Pogledaj katalog >>

Philip i Milton Kotler: Marketingom do rasta : 8 načina za pobjedu

Mnoge tvrtke temelje planove rasta na jednoj ili dvije strategije, često usvojene prije nego što je svijet postao globaliziran i tehnološki napredan. Tvrtke sada moraju istražiti svih osam načina koji mogu obećati novi rast. Je li vaša tvrtka inovativna? Je li vaš brend jak kao što bi trebao biti?

Jesu li vaši klijenti zadovoljni i odani? Jeste li sposobni oteti tržište konkurenciji? Jeste li poslovanje preselili u Kinu, Brazil ili na neka bržerastuća tržišta? Jeste li preuzimali druge kompanije ili sklopili nove saveze? Jeste li osvojili nove kupce pokazujući svoje prave vrijednosti? Jeste li sklopili partnerstva s vladama i nevladinim organizacijama u novim projektima? Promotrite što rade druge tvrtke da bi postigle veći rast u spororastućoj svjetskoj ekonomiji ili industriji.

Pogledaj katalog >>

Michael P. Leiter, Christina Maslach: Spriječite sagorijevanje na poslu : šest strategija za poboljšavanje vašeg odnosa s poslom

Knjiga sadrži u praksi prokušane postupke ocjenjivanja izvora profesionalnog stresa te preporuke kako smanjiti sagorijevanje na poslu. Pojmovima profesionalnog stresa i sagorijevanja pristupa se iz teorijske perspektive djelovanja individualnih i radno-organizacijskih stresora, te na njihovoj povezanosti.

Šest dimenzija neusklađenosti između posla i osobnih vrijednosti autori smatraju ključnim uzrokom sagorijevanja u radu. U skladu s time navode problem radnog opterećenja, kontrole, nagrađivanja, zatim probleme u zajednici, probleme pravednosti i vrijednosne probleme. Na kraju knjige je bilješka o autorima.

Pogledaj katalog >>