Zatvori

Kronopraktika

Dinko Kreho / proza

Mali i Levijatan

Sven Popović / proza

Sati od žena

Dean Doričić / poezija

Jugo

Mark Boellaard / poezija

nesakidanji dan

Korina Juretić / poezija

Žene su dobre

Dean Doričić / poezija

Iščekivanje

Dean Doričić / poezija

Kad si zločest

Marko Žmak - Žmale / poezija

Punina

Marko Žmak - Žmale / poezija

Žene u životu

Dean Doričić / poezija

Minut mira

Korina Juretić / poezija

Čekajući kraj zime

Dean Doričić / poezija

Naši izleti

Dean Doričić / poezija

Moje zaljubljenosti

Marko Žmak - Žmale / poezija

(Ne)postojanost

Katarina Damčević / proza

Povratak kralja

Tihomir Ivančan / proza

Prkosi buri

Tihomir Ivančan / proza

Povratak Morane

Tihomir Ivančan / proza

an exploration of sveti križ

Elizabeth Chamberlain / poezija