Stal san se rano....

čekam da vreme pasa...

da nekega nazoven...

pa da zaćakulan....

bla bla na telefon;

ki je ča rekal, ki je ča storil

ki je kega kako pogjedal,

ča je ki mislel,

ča je ki mislel da je neki mislel a on to ni mislel nego je mislel neš sasvim treće....

ki se na kega ofendil...

ki ni vesla sisal...

ki se s kin zavadil, zbog ke nekretnine

ki je kakav auto kupil,

ki se preserava, ki glumata,

ki ima šoldi ki nema,

ki je nebog, ki je bolan, ki je pokvaren, ki je razjaren...

ki ča dela, kakovu plaću ima, kade se najboje ji

ki se s čin bavi...ki je našal smisao a ki ni...

ki je mlad umrel... a ki zgjeda ka mladić a osamdeset let mu je...

ki je bil kakov va škole, kako su finile školske jubavi...

ki je igral tenis, ki nogomet, ki je volel rukomet... ki je hital boće..

ki je volel popit, ki zapalit a ki se drogiral...i va svem tom pretjerival....

ki je va pržunu finil, ki je kega cinkal, ki se na kega ofendil, ča san već prije rekal...

ki je kakov po karakteru, ki kako zgjeda, ki je z dobre fameje a ki je zbrda prišal...

ki su imeli onda pa im je zelo se, ki su van tranziciji profitirali a ki su ratni profiteri...

ki ima kakovu barku i ki je našal pismo u balonu...

ki se predstavlja za ono ča ni... ki bi volel bit lepši, ki pametnejši a ki gluplji aš se kuži pa mu je od sega i zlo...

ki veruje va boga, ki va alaha, ki je ateist a ki šovinist...

ki je agnostik, ki ima kakov usb stik...

ki sluša narodnjake, ki jazz a ki je volel bonbone pez...

ki je imel sriće va jubavi, ki je plovil na jubavi a čigovo dete se začelo na jubavi i ča je jubav uopće...?!

neki će reć razumijevanje

neki će reć toleriranje...

neki će reć da ne more reć aš da ne more objasnit to neš ča osjeća prema nekon a ni sam ne zna zač...

neki će reć da triba zibrat partnera s kin moreš ćakulat... aš na kraju samo ćakula i ostaje.... nema više pipkanja, nema lepote, samo duh ostaje va staren živote...

ki je duhovit a ki ni, ki kuži politiku a ki je trubilo...

ki kakov humor voli,

ki je moralist a ki je ziheraš...

ki je šete bandjere a ki drži do svoje riči...

ki bi dal se za šolad a kemu on ni bitan...

ki voli delat a ki je len ko slon, ki je chakulon...

ki voli barke od drva a ki ima one od plastike...

ki je poduzetan a ki dela va državnoj firme...

kemu je boje... onom ča ima šoldi a nima sriće va jubavi il onome ča ima šoldi a nema jubavi...

ki kakov križ nosi...

ki je otvoren a ki je introvert...

ki voli zakantat i popit a ki voli čitat ili pisat...

ki je od kuda porijeklom, ki je bil va partizanih a ki va ustašah...

ki je pobigal iz zemlje a ki je ostal...

ki more spat do polne a ki se mora ustat rano i poć na delo...

ki je pravedan a ki ni, ki voli počastit a kemu je kobra va žepe...

ki na ča troši, ki voli masno a ki se drži zdraveje prehrane...

ki ima kakov životni moto; samo jednom se živi a ki samo jednom se jubi... a se je ostalo varka...

ki će posalt curi kakovu poruku... ki će kako flertat i ki će kega varat...

ki će kemu rogi nabijat...

ki je bil poslušan ka dite a ki je bil sam vrag...

ki je na pravoj strani a ki je na krivoj... va onom seksualnom smislu...

ča o tome misli crkva a ča narod, kakov je službeni stav države i ča je sad va svetskoj ekonomije...

ćakula na ćakulu beseda na besedu...

ki voli more, ki planine, ki je pravoslavac a ki rimokatolik...

ki je srbin ki hrvat ki je rom a ki je cigan ka čovik

ki voli zasost a ki voli mrkača nabost... pa pokle s krumpirom na salatu s kapulicom mladom se dobro najist...

ki voli pod pekun a ki na roštilj...

ki je bistar a ki ni....

ki zna sa judih ki ni vičan temu...

ki je komunikativan a ki nema ča za reć...

kemu je sega dosta a kemu sviće radostan dan...

ki voli iz mola a ki je na dur orjentiran....

ki moleva cimu a ki škotu...

ki voli trabakule stare....

ki je kakovega duševnog zdravlja a ki je obolil....

kega je herc ćapal va pedesetoj a ki još ni umr va devedesetoj...

ki je pušil ka turčin pa živel 100 let a ki je bil sportaš pa umrl s pedeset let

ki je kakove roditelje imel, ki je imel sina a ki kćer...

ki je imel braće i sestre a ki je bil jedinac.. ki je razmažen a ki ni, a ki je pak premažen mastima svim...

ki na glavi ima putra a ki mirno spi

ki voli jude a ki ne...

ki zna s decun a kega baš ne vole

ki je bil profešur va koje škole..

ki je bil strog a ki popustljiv....

kade je saki negde bil...

ki je videl pariz a ki rim..

ki se pravi da nema veze z ničin...

ki je kakav motor vozil i ki je revoltiran bil...aš ga je policija ćapala, zamsli, dok pijan na motoru sedi...i gura ni sam ne zna di....

ki je znal pit pijan a ki je umjeren bil..

ki se napušaval a ki je strejter bil

ki je kega pojebal a ki je šarmer bil...

ka je imela vele sise a ka ni...

ka je bila šesna a ka ni....

se če se to povedat

kad pred smrt

stanemo svi...