Stoji tamo na brijegu, pored dvije stijene. Korijenje mu je duboko ispod njih, mislim da zato stijene stoje pored njega.

Stoji tamo na brijegu kao stražar što gleda prema moru. Znaju mnogi za njega. I mornari i planinari.

I ja.

Prkosi divovima vjetra, divovima Bure i Juga. Stoljećima već tamo stoji, on svoje posljednje dane broji. Ali brojat će ih još mnogo. Jer i za buduća pokoljenja on zna da mora biti tamo, kao svjetionik na brijegu, kraj dvije stijene i one pored njega.

tihomir