Ako vaše dijete ima teškoća u čitanju i/ili emocionalnih teškoća koje mu se odražavaju na “javne nastupe” (čitanje naglas pred drugima), evo nove prilike za vježbu!

Terapijski psi Haku i Argo ponovno nam dolaze u goste. Sjećate se, to su ona dva dlakava ljepotana kojima smo u Striboru već čitali naglas i koje smo molili da nam opet dođu.

Haku i Argo obučeni su psi koji u Udruzi za Pet Therapy Indeficienter Vinkuran vrijedno provode projekt R.E.A.D.

Sa svojim ljudima, Gorankom Rosando Furlan i Alešom Furlanom, voditeljima Udruge, stižu nam u Stribor, u subotu, 21. svibnja u 10 sati!

Prijavite sudjelovanje svog djeteta na e-mail stribor@gkri.hr

I požurite, jer Argo i Haku ozbiljno rade i ne vole gužvu.

Tijekom jednog sata koliko traje radionica, mogu odslušati do najviše desetoro djece.

Kakav je to pas
kojemu djeca čitaju na glas?
Oh, novosti li lude!
Pas u knjižnici da bude?

Ja ti ipak moram reći da
djeca kad čitaju psu,
nema kraja sreći.
Pas je to koji išao je u školu 
da nauči pomagati djeci što čitati dobro ne mogu.
To je R.E.A.D. pas i djeca mu vole čitati na glas!
R.E.A.D. pas ne požuruje,
ritam čitanja djetetov poštuje.
On sluša pažljivo,
pogotovo dok dijete čita sramežljivo.
Ono pred njim nema straha kao od vršnjaka. 
On ne kritizira niti se ruga 
- gdje li od njega možeš pronaći boljeg druga?