U utorak 21. travnja u 12 sati zainteresiranim roditeljima, psiholozima, pedagozima, odgojiteljima, knjižničarima, profesorima, studentima, autor dr. sc. Josip Janković, psiholog i sociolog, predstavit će sljedeće naslove:

Rječnik dijete - odrasli, tumač dječjeg svijeta odraslima

rječnik

Stoljećima odgajamo svoju djecu kao roditelji ili djecu drugih kao odgajatelji, učitelji, pedagozi, psiholozi...odrasli u raznim ulogama i funkcijama trudeći se da ih naučimo ponašanju, vrednotama, govoru nas odraslih, a nikako da shvatimo kako i mi njih moramo razumjeti želimo li uspjeti u svom naumu! Da bismo to mogli, trebamo naučiti njihov jezik. Ovo je prvi rječnik koji pojašnjava što nam neverbalno poručuju djeca, posebno onda kada im je teško, neizdrživo a ne znaju ni zašto je tako, ni kako si pomoći, ni kako nama odraslima to reći i u toj muci se gube, postaju "nemoguća"!

Ovdje je riječ o posebnoj vrsti rječnika jer se "prevode" - objašnjavaju, neverbalne poruke, ta ponašanja koja mi odrasli uglavnom ne razumijemo i izvrgavamo djecu još većim pritiscima pogoršavajući situaciju umjesto da ju olakšamo. Zbog tog nerazumijevanja djeca su još razočaranija, jer se ponovo osjećaju odbačenom i stoga sve nesretnijom, opterećenom sve težim i manje rješivim problemom, što izaziva njihove nove "neprilične" reakcije, a ove naš osjećaj neuspjeha, nemoći, gnjeva, agresiju i tako se krug zatvara, a nesreća se prenosi dalje, s generacije na generaciju.

Ovaj rječnik upravo ima zadatak pojasniti roditeljima, odgajateljima, učiteljima. kritična ponašanja djece, njihove uzroke, značenje i putove nalaženja rješenja nastalih problema, ali i prevencije njihovoga pojavljivanja.

 

Plodovi roditeljskih poruka

plodovi

Knjiga se bavi obitelji, roditeljstvom i djecom.

Naglasak je stavljen nautjecaj ranih roditeljskih poruka (verbalnih i neverbalnih) na razvoj djeteta, negovu osobnost, ponašanje i psihičko funkcioniranje.

Prikazom rezultata znanstvenih istraživanja koja je autor sa suradnicima proveo u Hrvatskoj tjekom više godina, fokusiranih na djecu od 12 do 14 godina, srednjoškolce i odrasle u vrijeme stupanja u brak, nudi se nepoznata ili nedovoljno poznata slika o djelovanju roditelja i drugih odraslih, osobito onih u ulozi značajnih drugih, na izgradnju novih naraštaja. Nadalje, autor potvrđuje svoje osnovne teze da nema zločeste djece i da su za poremećaje u ponašanju odgovorni odrasli, a ne djeca. On također smatra da su prvi nagovještaji poremećaja u ponašanju zapravo "SOS" signali, pozivi u pomoć odraslima. Djeca koja ih šalju, zbog izloženosti brojnim rizičnim čimbenicima, nisu u postojećim uvjetima u mogućnosti uspostaviti homeostatsku ravnotežu, a izostanak adekvatnog odgovora odraslih dovodi do fiksiranja nepoželjnih ponašanja koja će u nastavku prijeći u poremećaje u ponašanju, asocijalna, antisocijalna i kriminalna ponašanja, ali i ozbiljne psihičke poremećaje. 

O tome koliko roditelji, odgajatelji, učitelji i drugi stručnjaci uključeniu odgojno obrazovni proces prepoznaju i uspiju odgovoriti na djetetove pozive ovisi u kakvu će se ličnost pojedino dijete razviti. 

 

Obitelj u fokusu

Knjiga se bavi obitelji kao osnovnom društvenom skupinom odgovornom za stvaranje novog života, njegov rast i razvoj, socijalizaciju i individuaciju.

obitelj

Donosi ključne teorije nastanka i razvoja obitelji kroz povijest i brojne druge, usmjerene specifičnim aspektima funkcioniranja porodice, terminologiju, klasifikacije obitelji prema ključnim kriterijima, podjelu prema strukturi i odnosima, razradu obiteljske patologije i putove njezina prevladavanja u okviru psihosocijalnog rada. Tu su i ekološki, odnosni, intra i intergeneracijski aspekti obiteljskih interakcija, zadovoljavanje obiteljskih potreba, način provođenja slobodnog vremena, kao i duhovni aspekti obiteljskog života. Predstavljena je strategija problem-solving procesa i njegove primjene u radu na problemima i sociopatološkim pojavama koje su u etiološkom, funkcionalnom i/ili terapijskom pogledu povezane s obiteljima. Ponuđen je i niz empirijskih istraživanja stranih i domaćih autora, kao i autora ove knjige i njegovih suradnika u kontekstu prikaza ili prorade pojedinih aspekata razvoja, djelovanja ili regresivnih procesa obiteljskog sustava u svrhu njihova boljeg razumijevanja i daljnjeg istraživanja.

 

O autoru:

Josip Janković rođen je u Đakovu, diplomirao psihologiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U svom radnom životu bavio se psihologijom odgoja i obrazovanja, kliničkom, socijalnom, bračnom i obiteljskom psihologijom, ovisnostima i drugim poremećajima u ponašanju, a osobito njihovom prevencijom.

Kreirao je poseban pristup prevencije poremećaja u psihičkom funkcioniranju i ponašanju djece i mladih koji se pod nazivom Male kreativne socijalizacijske skupine primjenjuje na mnogim područjima Hrvatske. Educirao je, organizirao i supervizirao predbračna, bračna i obiteljskih savjetovališta - u Zagrebu, Osijeku i Karlovcu, a u vrijeme i nakon Domovinskog rata savjetovališta za prognanike, branitelje i njihove obitelji.

Kao redovni profesor na Studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu penzioniran je krajem 2009. godine. Više godina predavao je više kolegija i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta "Josip Juraj Strossmayer" u Osijeku na katedri za psihologiju. I dalje, kao gostujući profesor, predaje više kolegija na Studiju socijalnog rada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Uređivao je, bio ili je još uvijek član uredništva više znanstvenih časopisa (Revija za socijalnu politiku, Ljetopis socijalnog rada), a neke je i pokrenuo (Anali Studentskog centra u Zagrebu). Pripremio je, organizirao i vodio niz edukacija za stručnjake najrazličitijih profila, kao i pripadnike posebnih skupina (časne sestre reda Klanja-teljica krvi kristove i druge) iz područja komunikacijskih vještina, vođenja, prenošenja znanja i dokimologije u okviru UNICEFa, Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva Zdravstva i socijalne skrbi, Zavoda za prosvjetu, Hrvatskog pedagogijskog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, Društva za psihološku pomoć, udruge "Poticaj", "Djeca prva" i drugih.

Objavio je dvadesetipet izvornih znanstvenih radova, brojne pregledne znanstvene i stručne radove i dvadesetak knjiga iz područja komunikologije, savjetovanja, supervizije, obiteljske terapije, prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih, odgoja za mir i nenasilje među kojima i:

Sukob ili suradnja Alinea, Zagreb, 1993, 1994. i 2002.
Obitelj i droga Školske novine, Zagreb, 1994.
Vrtić - škola - droga Školske novine, Zagreb,1995.
Zločesti đaci genijalci Alinea, Zagreb, 1996.
Pristupanje obitelji Alinea, Zagreb, 1996. i 2004.  
Savjetovanje: nedirektivni pristup Alinea, Zagreb, 1997.
Zajedno jači 2 Proni, Osijek - Vukovar, 2000.
Savjetovanje - psihodinamski pristup, et cetera, Zagreb, 2004.
Savjetovanje u psihosocijalnom radu, et cetera, Zagreb, 2004.
Rječnik dijete-odrasli, et cetera, Zagreb, 2007.
Obitelj u fokusu, et cetera, Zagreb, 2008.
Plodovi roditeljskih poruka, et cetera, Zagreb, 2012.

 

zapisi preuzeti s: www.etcetera.hr