U ponedjeljak, 2. rujna u 19 sati u izložbenom prostoru Narodne čitaonice otvorena je izložba radova autora iz posljednja tri ciklusa Škole fotografije Fotokluba Rijeka.

Radovi su nastali u procesu učenja kroz snimateljske zadaće i rezultat su suvislog korištenja fotografskog aparata te sveukupnog osjećanja sebe i prostora oko sebe. Svaki polaznik predstavljen je s jednom fotografijom. 

Autori su Sandra Pavlić, Dolores Turkalj, Iris Lazić, Tomislav Klobučarić, Emma Sušanj, Aleksandra Veselinović, Ana Bajek, Flavio Mendiković, Mirko Kučuk, Toni Mance, Vera Gambar, Duško Kulaš, Gordana Marunica, Igor Butorac, Ivana Čohar, Josipa Novaković, Maja Škunca, Marko Zimmermann, Sandra Končarević i Toni Stipetić.

Fotoklub Rijeka u svojoj dugogodišnjoj tradiciji kontinuirano educira iz područja fotografskog stvaralaštva zainteresirane građane i svoje članove. Najčešće su to hobisti s istim interesom a različitih ambicija i motivacija.  Jedni se zadovolje da umiju napraviti dobru porodičnu fotografiju ili da što korektnije  dokumentiraju sebe, svoje okruženje, svoj svakodnevni život, a jedan dio polaznika iskazuje jasne ambicije k prostoru umjetničke fotografije. 

Sadašnji edukacijski program prati i korespondira s aktualnom tehnološkom stvarnosti, a kreativno usmjerenje tog programa sasvim relevantno problematizira klasičnu estetsku mjeru i suvremeni fotografski rez i pogled na zbilju koja nas okružuje. 

Izložbu možete razgledati do subote, 7. rujna.

Fotografije: Toni Stipetić