Izložba posjetiteljima približava život i rad značajnih predstavnika hrvatskog etnika na području Slovačke. Na izložbi su zastupljeni najistaknutiji Hrvati u Slovačkoj koji su od početka svog dolaska na naše prostore bitno oblikovali daljnji način života Hrvata na pojedinim područjima, gdje su se Hrvati naselili - poput Gabriela Kolinoviča Šenkvickog (1698. - 1770.) te su svojim stručnim i osobnim djelovanjem utjecali i na mogućnosti daljnjeg razvoja i očuvanja postojanja hrvatske manjine na našem području - ovdje možemo spomenuti katoličkog svećenika iz Jandrofa Ivana Blaževića (1888. - 1946.).

Izložba uključuje i fotografije predmeta iz zbirke u muzejskom fondu SNM-a – Muzeja kulture Hrvata u Slovačkoj te druge fotodokumente i slikovne priloge.

Sama izložba sastoji se od dvanaest panoa od kojih svaki prikazuje život i djelo pojedinih Hrvata, kronološki poredanih od početka 16. sve do 20. stoljeća. Predstavljeni su prvenstveno Hrvati vezani uz sela Čunovo, Jandrof, Devinsko Novo Selo Hrvatski Grob. No budući da je hrvatsko naseljavanje daleko nadmašilo ova četiri sela, na izložbi je moguće upoznati i ličnosti iz dublje povijesti.