U sklopu projekta "Kultura na balkonu" podržanog programom Actors of Urban Change Zaklade "Bosch" a kojeg suradnički rade Udruga za urbanu regeneraciju "Kuraž", Gradska knjižnica Rijeka i Rijeka 2020., u riječkom naselje Škurinje kroz travanj, svibanj i lipanj bit će održan cijeli niz aktivnosti s predznakom "zeleno". 

Ciklus tako otvara Cvijeta Biščević, nadahnuta, optimistična i pozitivna stručnjakinja za zeleni život u gusto naseljenim betonskim naseljima koja će u četvrtak 5.4. u 18 i 30 sati u prostorima MO Škurinje (Save Jugo Bujkove 44) održati predavanje na temu urbane permakulture za sve zainteresirane građane. Kako Škurinjama betona ne nedostaje, ali ne nedostaje ni zelenog potencijala (balkoni, okolica zgrada, zeleni džepovi...), bit će to pravi početak kretanja uzbudljivih ideja kojima se nastoji poboljšati kvaliteta života pojedinca u naselju te imidž zone.

Možemo li hranu uzgajati u gradu? Kako kompostirati na balkonu, terasi ili u stanu? Na koji način možemo prirodne cikluse uklopiti u urbani identitet? Ako povećamo bioraznolikost u urbanoj sredini, hoćemo li obnoviti hidrološki ciklus?  Urbana agrikultura, kao jedna od strategija urbane permakulture, dokazuje kako je uvođenje hrane u gradsko tkivo puno više od sadnje povrća na zapuštenim gradskim površinama ili na balkonima. Urbana agrikultura, kroz produktivne i jestive krajolike, objedinjuje ekologiju, ekonomiju, prostorno promišljanje, te potrebe zajednice za prostorom interakcije i kreativnosti. Kultiviranje hrane uspostavlja i osnažuje veze između biološke raznolikosti, društvene kohezije i prehrane, postavljajući tako temelje zdrave kulture i ekonomije. 

Predavačica je permakulturna dizajnerica i edukatorica s urbanističko-arhitektonskom pozadinom. Od 2012. istražuje praktična rješenja za održivu svakodnevicu koja mogu osnažiti pojedinca i ojačati socijalnu koheziju. Sudjelovala je u pokretanju nekoliko inicijativa za urbano vrtlarstvo, a posebnu strast razvila je prema kompostiranju i mikroorganizmima. Aktivno promiče unapređenje prehrambenog sustava kroz povećanje bioraznolikosti i regeneraciju krajolika, kako urbanih tako i ruralnih.

Ulaz je slobodan.