Tornali smo se z vami va disko Dva boda, pohajali trsačke oštarije, a ovajput se spamećevamo ča su sve delali naši bižnoni, bižnone, nonići i none – seh lepeh stareh zanati.

OD PEKNJICE DO MESNICE, 
OD VAŽIĆA DO BATIĆA, 
DA SE NE POZABI!

Provajte se spametit Kopajtića kemu ste potekli kad su vas mat ili nona poslale po kruh, Husareka kemu ste šli z ocen kad van je procurela gurla ili konj i kol bez kućera ke ste znali videt spred oštarijah.... spametite se... hote malo po šofite.... pregjedajte škafetini... najdite ono neš ča će probudit uspomeni.

Ili samo dojdite va naš Ogranak Trsat (Znate kade je to? Va Dvorane mladosti, jušto po veleh škalah kraj Viktora Bubnja i ravno ste nutre), sredu, 18. 4. 2018. na 6 ur zapolne.

Se naše uspomeni hitit ćemo na kup i poć ruku pod ruku!

U sklopu manifestacije Dani Trsata organizatori pripremaju izložbu starih zanata na prostoru Ulice Petra Zrinskog, koja će biti postavljena u razdoblju  od jutarnjih sati 21. 4. do večeri 22. 4.. Izložba starih zanata oslanja se na tematiku manifestacije "Povratak Frankopana", koja će se održati na prostoru Ulice Petra Zrinskog i Nugentovog parka te Trsatske gradine 21.4. u trajanju od jutarnjih sati do 23 i 30. Na izložbi starih zanata sudjeluju Udruga starih zanata Koprivnica, Udruga starih zanata Marija Bistrica, Udruga Paška Alka s Paga te lokalni zanati i obrti. Program Dana Trsata možete pronaći na portalu Kluba prijatelja grada Trsata, a opširnije o manifestaciji Povratak Frankopana možete pronaći na webu manifestacije.