U Narodnoj čitaonici, Korzo 24 u srijedu, 3. srpnja 2013. u 19 sati otvara se izložba fotografija Mejreme Reuter pod nazivom Libija, priča o ljudima. Postav izložbe čini 35 fotografija (velikog formata 80x60) nastalih tijekom četverogodišnjeg boravka autorice u Libiji od 2003. do 2007. Mejrema Reuter pričom ispunjenom libijskim uspomenama popratit će izložene fotografije. Ovom izložbom, koja od svoje premijere u Italiji, u Kulturnom Centru u Operi pored Milana putuje Hrvatskom, želja joj je nastaviti s radom na sjedinjenju kulture, umjetnosti i saznanja o tradicijama koje su, kako sama kaže, osnova ljudskog dostojanstva i pravog napretka.

Odgovore o humanosti, u pravom smislu te riječi, Mejrema ne traži u institucijama, zatvorenim prostorima. Prave odgovore nalazi upravo među ljudima koji poznaju prirodu i žive u, na prvi pogled, nemogućim životnim uvjetima bez vode, medicinske pomoći ili škola. "Jedna od najbogatijih zemalja svijeta po energetskim sirovinama zapravo doživljava upravo ovo kroz što cijeli svijet sada prolazi. Gramzljivost pojedinaca uobličava živote cijelog svijeta. I to na štetu svih nas. Ekološke i humane katastrofe sve su češće a trebalo bi biti obrnuto. Razvijamo li se mi uopće ili smo žestoko manipulirani? Kamo idemo?", pita se Mejrema Reuter.

Mejrema Reuter rođena je u Splitu. Akademiju dramske umjetnosti završila je u Zagrebu, s Rektorovom nagradom kao najbolji student. Još za vrijeme studija glumi u Narodnom kazalištu "Ivan pl. Zajc" u Rijeci, kazalištima &TD, Teatar u gostima, Luv, Emporion u Zagrebu, Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. U samo jednoj kazališnoj sezoni Mejrema je igrala šest glavnih uloga u pet različitih kazališta, gostovala u svim bivšim republikama, pisala, izvela svoju monodramu Katarina Zrinska na Splitskome ljetu 1991. gdje je zadnji put glumila i u Euripidovoj Heleni.

Nakon toga je otišla u Afriku na mjesto predavača na Američkom sveučilištu u Kairu, gdje je na Katedri za teatar predavala glumu, naprednu glumu, analizu teksta i umjetnost teatra. Uz mnoge druge predstave, prvi put u povijesti tih područja režirala je Maciavellijevu Mandragoru. U isto vrijeme radi kao asistentica direktora Opere u Kairu i kao savjetnica za marketing i glazbene programe, organizira sedam ansambala, dizajnira plakate i programe za razne predstave i koordinira Edukacijski centar Opere.
U Rimu predaje na Američkoj školi i istovremeno usavršava renesansni ples i glazbu srednjeg vijeka i renesanse. Intenzivno komponira za djecu i dirigira zborom. U Kuvajtu četiri godine predaje dramu u najvećoj školi u tom dijelu svijeta i režira mjuzikle.

Put je vodi u Bangladeš, gdje radi kao savjetnik za edukaciju pri organizaciji British Council, organizira i vodi dramske i glazbene radionice, predstave i festivale u centrima za rehabilitaciju paraliziranih, centrima za nezbrinutu djecu, Centru za azijski teatar i u Internacionalnoj školi u Dhaki. Slijedi Libija, gdje kao autorica i voditeljica projekta za British Council kroz medij glazbe i televizije nastavlja rad na razvoju ekološke svijesti mladih. Na internacionalnim školama predaje dramu i glazbu. Osniva prvi libijski dječji zbor, Desert stars, prvu baletnu školu, prvi ansambl srednjovjekovne i renesansne glazbe Saltoinalto i prvi dobrotvorni koncert. O svemu tome bit će riječi na otvorenju izložbe.

Izložba Libija, priča o ljudima bit će postavljena do 31. kolovoza 2013.