U utorak 26. ožujka u 18 i 30 u Poslovnom kutku Gradske knjižnice Rijeka (Središnji odjel Palača Modello) održat će se predavanje Damira Medveda "Aktiviraj se kao dio pametnog grada - budi promjena koja je potrebna zajednici".  

Kroz predavanje će se obraditi ključni pojmovi koji definiraju značenje izraza "pametan grad" te postaviti pitanje da li je grad poput Rijeke "pametan":

Koji su trendovi, kakve tehnologije su nam od koristi, kako planirati pametan grad?

Da li je važnija tehnologija ili ljudi ili procesi upravljanja?

Može li grad u kojem uopće nema tehnologije biti pametan? 

Zašto je sudjelovanje građana ključno za uspjeh pametnog grada, a kako mi u Rijeci stojimo po tom pitanju?

Primjeri najbolje svjetske prakse?

Na kraju će biti prezentirana i platforma za aktivnu participaciju građana u pametnom gradu - rezultat EU projekta Urban Inno u kojem sudjeluju Grad Rijeka i Ericsson Nikola Tesla.

Damir Medved je menadžer za razvoj poslovanja u novim područjima i glavni konzultant Ericssona Nikole Tesle, a bavi se temama kao što su pametni gradovi, širokopojasne mreže, utjecajem robotizacije i umjetne inteligencije na razvoj društva i stvaranjem novih proizvoda u tim domenama. Sudjeluje i u radu međunarodnih standardizacijskih tijela na temu pametnih gradova. Vodi uspostavu Centra kompetencija za pametne gradove u Rijeci (inovacijskom klasteru sa 20 partnera), a djeluje i u većem broju udruga civilnog društva sa ciljem promocije i čuvanja lokalne baštine, ekologije i promocije novih tehnologija u tim područjima. 2017. godine proglašen je i volonterom godine u Gradu Rijeci.