U utorak 29. listopada 2019. u 18 sati u Poslovnom kutku Gradske knjižnice Rijeka (Palača Modello) bit će održano predstavljanje knjige „Umijeće javnog nastupa“ i predavanje „Zašto se bojimo javnog nastupa?“ Marijete Matijaš, stručnjakinja za poslovnu komunikaciju. Susret će moderirati Sanja Lujić Pirc.

Obvezna je prijava sudjelovanja putem online obrasca prijave kojeg možete ispuniti na linku ovdje.

Brojna literatura o javnom nastupu naglasak stavlja na govorništvo i neverbalnu komunikaciju, no to su samo dva od čak sedam važnih elemenata koji čine javni nastup. Dugogodišnje iskustvo rada u medijima i održavanju edukacija o komunikacijskim vještinama stručnjakinji za poslovnu komunikaciju Marijeti Matijaš pomogli su da definira, opiše i obrazloži elemente koji čine javni nastup, a koji su vrlo često izostavljeni iz literature iako su itekako važni.

Upravo je po tome poseban ovaj cjeloviti vodič za unapređenje komunikacijskih vještina i javnog nastupa jer na jednom mjestu – u knjizi Umijeće javnog nastupa – spaja teoriju, iskustvo, vježbe, savjete i primjere dobre prakse. Knjiga je, stoga zamišljena kao literatura s kojom se radi, iz koje se uči i samostalno unaprjeđuje svoje vještine i znanje. Posebna cjelina posvećena je pripremi javnog nastupa koja čitatelju pomaže samostalno unaprijediti svoje komunikacijske i prezentacijske vještine, a primjeri dobre prakse zasigurno će mu poslužiti kao dodatna motivacija i inspiracija na svom putu napretka. Uz predstavljanje knjige Umijeće javnog nastupa, autorica Marijeta Matijaš tijekom predavanja koje će pratiti predstavljanje knjige odgovorit će i na vječno pitanje zašto se bojimo javnog nastupa i kako se uloviti u koštac sa strahom! Predavanje je namijenjeno poduzetnicima, obrtnicima, udrugama, osobama iz javnog života, predstavnicima organizacija, ali i studentima te svima koji su se u nekom trenutku našli ili će se naći u situaciji da moraju javno nastupati.

Marijeta Matijaš, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i lektorica specijalizirala se za poslovnu komunikaciju o kojoj danas uspješno drži edukacije, seminare i objavljuje knjige. Tijekom više od deset godina rada u medijima kao novinarka, urednica i voditeljica televizijskog programa stekla je neprocjenjivo iskustvo u komuniciranju s različitim profilima osoba, ali i naučila kako prilagoditi način komuniciranja situaciji u kojoj se nalazimo i publici kojoj se obraćamo. Kako je knjiga oduvijek bila njezin veliki prijatelj, napravila je zaokret prema izdavaštvu, a nakon niza naslova kojima je kao urednica i lektorica dala svoj doprinos, 2017. godine objavljuje svoju prvu knjigu Mali jezični savjetnik za bolju poslovnu komunikaciju, a dvije godine kasnije, 2019., i knjigu Umijeće javnog nastupa. Kreirala je niz edukacijskih programa i gostuje na brojnim konferencijama sve s ciljem podizanja svijesti o pravilnom i jasnom komuniciranju kako bi se izbjegle nesuglasice, pogreške u poslovanju, ali i financijski gubici.