U srijedu 23.1. u 18 sati u Ogranku Trsat Gradske knjižnice Rijeka (prizemlje Dvorane mladosti) bit će predstavljena knjiga "Bakarska toponimija" Josipa Luzera, a uz autora knjigu će predstaviti i urednik Boris Petković. 

Što su toponimi i o čemu nam oni govore?
Imena uvala, rtova, voda, ribarskih pošti, livada, šuma, brda, ulica
Što znači Palada, Puža, Lokaj, Hulbert ...?
Znamo li imena brda koja okružuju Bakar? 

To su samo neka pitanja kojima se bavi knjiga čije će nastanak autor opisati i predstaviti, otkrivajući i detalje koji stoje iza nastanka pojedinih toponima, naziva koji su se ponekad uvriježili u svakodnevnom govoru za razne lokacije, a čije značenje i izvor često ne znamo.

Iz predgovora:

 

Autor je u knjizi sustavno i sveobuhvatno prikupio toponime/imena s područja katastarske općine Bakar te ih stručno obradio s jezičnoga, povijesnoga i kulturološkoga stajališta. Prikupljeni i obrađeni materijal iznimne je vrijednosti jer ukupnost imena koje nam donosi Luzer predstavlja prvorazrednu memoriju/identitet našega grada Bakra i velik je doprinos poznavanju njegove prošlosti/povijesti.

 

Ktome, važnost ovoga izdanja postaje još naglašenija u vremenu kada su mnogi od prikupljenih toponima nestali iz svakodnevne jezične uporabe – ponajviše zbog izgradnje industrijskih kompleksa u Bakarskome zaljevu koji su uništili ili znatno promijenili obalnu vizuru te zbog doseljavanja novoga stanovništva. Luzer je uz to prikupio i vrijedan popratni materijal (karte, planove, stare fotografije itd.) koji i vizualno svjedoči o prikupljenim toponimima. U svemu, riječ je o vrijednom djelu koje će biti zanimljivo osobito Bakranima i svima koji su na bilo koji način vezani za njega, ali i široj stručnoj javnosti.

Josip Luzer rođen je u Bakru 1947. godine. Četiri godine radi u Pomorskoj školi u Bakru, nakon čega prelazi u Višu pomorsku (kasnije Pomorski fakultet) u Rijeci gdje ostaje sve do odlaska u mirovinu 2011. godine. Predavao je tehnički i pomorski engleski jezik brodostrojarima i elektroničarima. Autor je i koautor osam udžbenika, priručnika i rječnika za hrvatske pomorce, te brojnih znanstvenih i stručnih radova objavljenih u hrvatskoj i inozemstvu. Istraživač je baštine, posebno bakarskog i primorskog kraja.