U ponedjeljak 3. lipnja u 18 sati u Središnjem odjelu Palača Modello Gradske knjižnice Rijeka bit će održano predstavljanje knjige "Biljni svijet Premužićeve staze na Velebitu". Predstavljanju će prisustvovati autori Dario Kremer Ana Brkljačić i Marko Randić.

Velebit je najveća hrvatska planina a ljepotom krajobraza, biljnim i životinjskim svijetom (i gljivama) mogla bi se mjeriti sa znatno većim i poznatijim europskim gorjem kao što su Alpe. Najljepše predjele sjevernog i srednjeg Velebita povezuje znamenita Premužićeva staza koja cijelom dužinom prolazi kroz dva zaštićena područja – Nacionalni park Sjeverni Velebit i Park prirode Velebit. U sjevernom Velebitu staza kreće nadomak Zavižana, prolazi prijevojem Alan gdje prelazi u srednji Velebit i završava nadomak Baških Oštarija.  U planinarskim je krugovima dobro poznata i o njoj je mnogo pisano, a o pojedinim zanimljivostima posjetitelj se može informirati i pomoću obavijesnih ploča koje su postavljene duž staze.

Nova knjiga o Velebitu sadrži 2760 fotografija biljaka pa će posjetitelj moći utvrditi koja se biljna vrsta nalazi pred njim, posebno kad se bude kretao Premužićevom stazom.

Zbog iznimnog bogatstva biljnog svijeta, s brojnim raritetima i endemima, kao što su velebitska degenija, Kitaibelov jaglac ili hrvatska sibireja, Velebit oduševljava ljubitelje prirode, a zarana je pobudio pažnju prirodoslovaca. Botanička djela o flori razmjerno su brojna, a jedno od najopsežniji je Flora Velebitica mađarskog botaničara Arpada Degena (poznatoga i po velebitskoj degeniji). Tragom te knjige, ali pola stoljeća poslije, nastala je, također opsežna, knjiga akademika Sergeja Forenbachera Velebit i njegov biljni svijet. Popularno-stručna knjiga, bogato ilustrirana fotografijama u boji, obrađuje 600 biljnih vrsta Velebita. Ova za sve ljubitelje bilja vrlo važna knjiga može poslužiti i upoznavanju flore uz Premužićevu stazu. Međutim, za tu svrhu sada će još bolje poslužiti knjiga Biljni svijet Premužićeve staze na Velebitu koja će 3. lipnja 2019. biti predstavljena u Rijeci.

Nova knjiga o Velebitu sadrži 2760 fotografija biljaka pa će posjetitelj moći utvrditi koja se biljna vrsta nalazi pred njim, posebno kad se bude kretao Premužićevom stazom. Važnost je ove knjige što se svaka pojedina vrsta prikazuje pomoću više karakterističnih detalja važnih za prepoznavanje, primjerice, stabljike, korijena, lista, cvijeta, ploda… Prikupljanje građe za knjigu iziskivalo je velik trud, kako pri radu na terenu, tako i kasnije u laboratoriju, da bi se što točnije odredilo i utvrdilo o kojim se vrstama odnosno svojtama radi. Ponekad je to bilo vrlo teško jer se u nekoliko slučajeva naišlo da biljka ne odgovara u potpunosti postojećim opisima, pa su i neke od takvih svojta prikazane su u knjizi.

Pomoću knjige Biljni svijet Premužićeve staze ljubitelji prirode neke će vrste moći odmah lako uočiti i prepoznati, kao što je, primjerice, naočita „roža“ – planinski kotrljan, koji svojom ametistnom „krunom“ cvata kraljuje u Rožanskim kukovima. Na druge će vrste možda i nehotice zagaziti nogom jer Premužićeva staza je kamenita, a u njenim pukotinama rastu i pojedine rijetke endemične vrste kao što je hrvatska gušarka. Za druge će se vrste morati potruditi jer su teško zamjetljive kao, primjerice, neke vrste trava, šaševa i dr.

Treba imati na umu da Premužićeva staza prolazi zaštićenim dijelovima prirode - nacionalnim parkom, gdje bez posebne dozvole nije dozvoljeno branje bilja, dok je na dijelu parka prirode dozvoljeno branje samo za osobne potrebe, ukoliko vrste nisu posebno zaštićene. Nadamo se da će ova knjiga o bilju Velebita potaknuti ljubitelje i one koji će to možda postati na detaljnije upoznavanje velebitske cvjetane i da će upoznavanjem bilja još više zavoljeti planinu i štititi njezine neponovljive prirodne vrijednosti.