U srijedu, 11. ožujka 2020. u Ogranku Trsat Gradske knjižnice Rijeka s početkom u 18 sati bit će održano predstavljanje knjige Grobnišćino naša! : [o nama i našem kraju] iz pera Žvana Sušačana - autora počašćena putovanjima svijetom, ne samo kao kapetan duge plovidbe, što mu nije umanjilo ljubav prema rodnome kraju, već naprotiv. U ovom slučaju valja istaći njegovu ljubav prema Grobničanima i Grobnišćini.

Nastajanje knjige ima svoje korijene u natječaju „Ča nad Kvarneron“ raspisanom od Katedre čakavskog sabora Grobnišćine, jer je tada nastala istoimena pjesma, sa željom, nastojanjem poemskog zahvata u posebnosti Grobničana i Grobnišćine.

Uz autora, na Trsatu će djelo predstaviti Marijana Grubišić i Vesna Širola.

Tecȉ dȁje, Ričȉno nȁša, svoju͂n žı͂vūn vodȗn, Svoju͂n vodȗn – Grȍbnišćinūn blagoslȍvjenūn! I pove͂dāj ce͂lōn svı̑tu da do͂jdū svȏjūn dicȗnVı̏det i čȕt ōv krȃj kı͂ rāstȅ z' ja͂kūn žȅjūn Da sȁkī nān dȃn, sȍpet, bȗde – blȁgdān!

Zavičajna srijeda program je Gradske knjižnice Rijeka kroz koji se osvrćemo na prozna i pjesnička djela iz našeg zavičaja, pogotovo ona koja se bave zavičajnom tematikom, te nova djela autora koji djeluju na našem području.