Dobitnik Književne nagrade Drago Gervais za 2013. g. u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela, roman Štakorbar autora Željka Špoljara iz Zagreba, bit će predstavljen u četvrtak 5.3. u 18 sati u zagrebačkoj Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića.

O nagradi će govoriti pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar, a o djelu uz autora član Prosudbenog povjerenstva nagrade Davor Mandić, urednica Maja Hrgović i povjesničar umjetnosti Feđa Gavrilović.   

Knjigu će na predstavljanju biti moguće kupiti po sniženoj cijeni od 65 kuna.  

O Štakorbaru:

Uredništvo potpisuje Maja Hrgović, lekturu Mirela Fuš, korekturu Dario Abram, a dizajn studio Cipmann.  

Djelo se redovito po cijeni od 80,00 kuna može kupiti u Gradskoj knjižnici Rijeka, a zainteresirani se mogu javiti na:  gkri@gkri.hr ili broj telefona 051215388

Prisjetimo se, prema naglasku iz obrazloženja Prosudbenog povjerenstva “Štakorbar uvodi inovaciju u Künstlerroman, žanr karakterističan za hrvatski moderni roman, rekontekstualizira i resemantizira klasične motive putovanja, pripadnosti, očinstva i njihov odnos prema subjektivnosti i zajednici, postavlja pitanje o društvenom položaju književnosti, istražuje kako književnost može postavljati političke probleme, a da se ne obaveže na već definirane ideološke pozicije i svjetonazor. S obzirom na izneseno, smatramo da predloženi rukopis Štakorbar zavređuje Književnu nagradu Drago Gervais za 2013. godinu te da se ugledom i tradicijom Nagrade preporučuje čitateljskoj publici.”

Željko Špoljar, novinar i književnik, rođen 1975. u Zagrebu, autor je romana Gumeni galeb (prva nagrada za neobjavljeni roman, Matica hrvatska 2008.) Welcome to Croatia (nagrada Kiklop 2006.) te dvaju zbirka priča - Moj brat Felix Krull i Teškoće pri gutanju. Redovito pridonosi portalu za kulturi i društvo Arteist.hr.

Književna nagrada Drago Gervais dodjeljuje se još od 1961. g. za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva. Nagradu dodjeljuje Grad Rijeka, a organizaciju od 2005. g. preuzima Gradska knjižnica Rijeka. Nagrada se dodjeljuje svake druge godine, i to u dvije kategorije: za najbolje neobjavljeno književno djelo te za najbolje objavljeno književno djelo na nekome od idioma čakavskog narječja. Nagrada se dodjeljuje autorima, iznosi 20.000 kuna, a dobitnik nagrade za neobjavljeno djelo stječe i pravo da objavi rad na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke.

Napomenimo da će novi natječajni poziv za Književnu nagradu Drago Gervais za 2015. godinu biti raspisan ovog proljeća.