Popularna mala škola učenja prvih riječi engleskog jezika za djecu u dobi 4 do 6 godina ove vas jeseni čeka u Dječjoj kući. Prvi susret održat će se u utorak 5. 10. u 18 sati (prva grupa) i u 18 i 30 sati (druga grupa) 

Prijave su obvezne i primaju se u Dječjem odjelu Stribor (treći kat Dječje kuće), a prijavljeni moraju biti članovi Gradske knjižnice Rijeka.

Učenje kroz igru predstavlja nesvjesni element učenja, jer se dječja pažnja više koncentrira na samu zabavu, a manje na učenje riječi, ali sadržaj s vremenom ulazi u arhivu naučenog. Polusatna igra ispunjena je aktivnim i interaktivnim učenjem. Cilj je senzibilizacija djece najranije dobi na učenje engleskog jezika znanje kojega je danas neophodno u svakodnevnom životu.

Sudjelovanje u svim knjižničnim programima, pa tako i u ovoj igraonici je besplatno, uz jedini uvjet da dijete-polaznik bude član knjižnice čime se djecu ujedno potiče i na korištenje knjižnog fonda, ujedno i slikovnica na engleskom jeziku – vježbanja onog što je naučeno na radionici. Zbog takvih uvjeta grupe su, naravno, konstantno popunjene i funkcioniraju na predbilježbe. Jednom tjedno održe se po dvije polusatne igraonice, interes iz godine u godinu raste. Broj mjesta je ograničen.