„Podrubak razlike“ je knjiga zborničkog karaktera koja sadržava 13 eseja o književnom i znanstvenom radu Milorada Stojevića. Uvodni tekst potpisuje urednik zbornika Sanjin Sorel, a potom slijede tekstovi domaćih znanstvenika koji pišu o pjesničkim, znanstvenim, dramskim te proznim aspektima Stojevićeva djela. Povod izradi zbornika je 50 godina književnoznanstvenog prisustva Milorada Stojevića na literarnoj sceni.

Osim samoga Milorada Stojevića, o knjizi će govoriti recenzent dr. sc. Zvonko Kovač, urednik dr. sc. Sanjin Sorel te dr. sc. Marina Biti u ime izdavača.