U okviru programa IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2009. - Unapređenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, Udruga za razvoj civilnog društva SMART u partnerstvu s Udrugom MI iz Splita i Volonterskim centrom Osijek započela je provedbu projekta Na putu prema zaposlenju - Razvoj novih znanja i vještina visokoobrazovanih nezaposlenih osoba. Iza formalnog naziva kriju se zapravo vrlo konkretna i korisna znanja.

Projekt Na putu prema zaposlenju - Razvoj novih znanja i vještina visokoobrazovanih nezaposlenih osoba je usmjeren na povećanje mogućnosti zapošljavanja i fleksibilnosti visokoobrazovanih dugotrajno nezaposlenih osoba korištenjem mogućnosti koje pruža neprofitni sektor/organizacije civilnog društva te jedinice lokalne/ regionalne samouprave na području Primorsko-goranske, Osječko-baranjske i Splitsko-dalmatinske županije.

Prijave su otvorene do 20. rujna 2013.

Sve informacije o projektu kao i prijavnica nalaze se na web stranicama Udruge SMART, a mogu se također zatražiti i e-mailom na marta@smart.hr ili pozivom u ured SMART-a na telefon 051/332-750. 

Projekt je započeo u rujnu 2012. te je u prvi, modularni program izobrazbe u području menadžmenta neprofitnih organizacija bilo uključeno 27 visokoobrazovanih, dugotrajno nezaposlenih osoba, a njih 24 završilo je praksu u 20 udruga i ustanova.

U sklopu projekta provodit će se i drugi ciklus izobrazbe u području pripremanja i pisanja projektnih prijedloga za fondove Europske unije, upravljanja projektima te praćenja i procjene uspješnosti provedbe projekata. Po završetku izobrazbe određeni broj sudionika će imati mogućnost sudjelovanja u programu prakse u neprofitnim organizacijama (udruge, ustanove, lokalna i regionalna samouprava) u trajanju od 10 dana gdje će imati mogućnost praktično primijeniti stečena znanja. Praksa će se provoditi u području županije iz koje sudionik izobrazbe dolazi.

Izobrazba traje 5 dana i provodi se u 2 cjeline. Edukacija iz upravljanja projektnim ciklusom i pisanja prijedloga projekta za fondove Europske unije trajat će četiri (2+2) dana, dok će projektni menadžment trajati jedan dan. Edukacija će se provoditi tijekom listopada, svi troškovi edukacije pokriveni su sredstvima projekta te će izabrani sudionici u edukaciji moći sudjelovati bez naknade.

Izobrazba je otvorena za dugotrajno nezaposlene, osobe visoke i više stručne spreme s područja Primorsko-goranske, Osječko-baranjske i Splitsko–dalmatinske županije koje su prijavljene najmanje godinu dana na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (ako imaju radnog iskustva). U program izobrazbe uključit će se 60-80 dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba s područja prethodno navedenih županija.