Koji god interes u životu gajili (povijest, vrtlarenje, tjelovježba, badminton, 3D printanje, druženje s kolegama hobistima ili suborcima, čitanje, ljubav prema kvartu, duhovnosti, Zvjezdanim stazama...) i udruživali se s istomišljenicima, sličnomišljenicima ili osobama potpuno drugačijih mišljenja i vještina od vaših - rezultat je uvijek isti - određena dodana vrijednost našim zajednicama i vlastitom životu.   

Upravo je dodana vrijednost udruga potaknula nastanak kampanje “Gledaj (u)druge” kroz koju se javnost osvještava o važnosti rada udruga i civilnog društva te se ujedno reagira na kontekst u kojem se financijska sredstava za programe i projekte udruga smanjuju. Cilj je javnosti jasno prikazati brojnost, motiviranost i upornost udruga u postizanju pozitivnih društvenih promjena i unapređenju kvalitete života u zajednici. Također, kampanjom se želi naglasiti činjenica da je veliki broj građana na neki način povezan s udrugama, neposredno ili posredno, kroz članstvo, volontiranje ili korištenje njihovih usluga i aktivnosti.

Festival udruga koji će se održati u srijedu 25. svibnja od 16 do 20 sati na Molo longu finale je ove neformalne inicijative koja nije dio određenog projekta, niti je projektno financirana, već je rezultat suradnje i udruživanja. Do tada, svi su pozivani na sudjelovanje u akciji fotografiranja koja se održava i u utorak 24. svibnja, na Korzu ispred Malog salona u dva termina – od 10 do 13 sati, te od 16 do 19. Ostale udruge pozivaju se na uključivanje u kampanju podržavanjem inicijative na internet stranicidruštvenim mrežama te sudjelovanjem na Festivalu Gledaj (u)druge jer, kao što slogan kampanje kaže, “tu smo s razlogom”.

Inicijativu su inicijalno podržali Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga za scenske umjetnosti Prostor Plus, Udruga Kreativni kolektiv Kombinat, Udruga Ri Rock, Savez udruga Molekula, Udruga Filmaktiv, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS telefon - Rijeka, Udruga za pomoć žrtvama nasilja, Centar tehničke kulture Rijeka, Regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI, U.Z.O.R. - Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka, Udruga Delta, Udruga Šarolija, Centar za kulturu dijaloga CeKaDe, Društvo "Naša djeca" Opatija, Udruga EU klub, Udruga za promicanje dobrobiti djece Portić, Udruga Za bolji svijet, Udruga žena operiranih dojki NADA-RIJEKA, Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga mladih Roma "Romska budućnost", Ekološko socijalni forum, Udruga za pomoć ovisnicima Vida Rijeka.

Fotografije: ArtMašina