Sjećate se naše vijesti o izradi registra građana neučlanjenih u knjižnice? To je bila lažna vijest, ali i prvoaprilska šala. Prave lažne vijesti imaju znatno podliju i opasniju svrhu.

Međunarodna knjižničarska organizacija IFLA dio svojih aktivnosti usmjerava prema trenutnom popularnom fenomenu lažnih vijesti. Riječ je o ozbiljnom izazovu razvoju demokratskih društava jer se u specifičnoj kombinaciji s novim tehnologijama mijenja sama srž liberalnih i demokratskih društava.

Lažne vijesti i distribuiranje lažnih informacija nisu novost, ali je potencijal njihove zloupotrebe i snage značajno porastao. Digitalne tehnologije koje izvorno služe za učenje i komuniciranje postaju servisi s potpuno drugom svrhom što je posebno vidljivo pri konzumaciji pisanih sadržaja koji ako su ozbiljno i pažljivo uređeni lako mogu odati dojam uvjerljivosti i istinitosti. 

Sve se više organizacija uključuje u odgajanje građana za prepoznavanje lažnih vijesti, a neke od njih su i knjižnice. 

IFLA je stoga izradila infografiku s koracima koji pomažu pri prepoznavanju lažnih vijesti, a Hrvatsko knjižničarsko društvo ju je prevelo na hrvatski jezik. 

Riječ je o svakako razumljivim, izvedivim i upečatljivim točkama koje vrijedi proučiti, podijeliti te naposljetku prihvatiti kao dnevne životne principe.

17353555_1350213518374277_3840598557854755875_n