Gradska knjižnica Rijeka, jedna od središnjih riječkih kulturnih ustanova, u razdoblju do 2022. godine ulazi u ciklus snažnih transformativnih procesa koji će rezultirati nekim od najslojevitijih razvojnih promjena u povijesti Knjižnice, ali i kulture u Rijeci uopće.

Cjeloviti strateški plan Gradske knjižnice Rijeka preuzmite ovdje.

Vizija, misija i ciljevi definirani planiranjem rezultat su spajanja tri sloja djelovanja Knjižnice: redovitog rada usmjerenog prema tradicionalnim i središnjim uslugama i ulogama narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, niza inovativnih, povremeno i potpuno eksperimentalnih praksi jedinstvenih među hrvatskim knjižnicama usmjerenih prema preispitivanju uloga i granica suvremene narodne knjižnice te naposljetku predstojećim (2020./2021. godina) infrastrukturnim promjenama nastankom nove i prve takve vrste u riječkoj povijesti – središnje zgrade Gradske knjižnice Rijeka (T-objekt) i Dječje kuće (Ciglena kuća) u kompleksu „Benčić“.

Strateško planiranje time je ujedno uvodna smjernica za fazu života Knjižnice u potpuno novom očekivanom ambijentu.

cigla4

Naša je vizija GKR kao...

....temeljna partnerska ustanova lokalne zajednice, važan čimbenik izgradnje slobodnog društva informiranih, načitanih, kreativnih i povezanih pojedinaca.

Naša misija...

...podupiranje ostvarivanja potencijala pojedinca i ukupnog društvenog razvoja lokalne zajednice poticanjem kulture čitanja, cjeloživotnog učenja, inovativnosti i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena za građane svih generacija.

Vrijednosti koje njegujemo...

·         slobodan pristup informacijama

·         očuvanje kulturne baštine

·         otvorenost

·         dostupnost

·         izvrsnost

·         stručnost/profesionalnost

·         spremnost na/za promjene

·         vjerodostojnost

·         inovativnost

·         kreativnost

·         inkluzivnost

·         tolerantnost

·         uvažavanje različitosti