Piscima i spisateljicama koji zadovolje kriterije bit će dodijeljena financijska potpora kako bi se mogli posvetiti književnom stvaralaštvu.

U tu svrhu raspisan je natječaj odnosno javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva, a prijave se zaprimaju od 4. veljače do 7. ožujka 2014. godine.

Javni poziv s detaljnim informacijama o Pozivu i poveznicama na obrasce za prijavu dostupan je na web stranici Grada Rijeke.

Projekt provodi Odjel za kulturu Grada Rijeke, a pokrenut je kao potpora razvoju književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, u skladu sa Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020.

Za ovaj pilot program predviđen je u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu iznos od 45.000,00 kuna.

Prijave se mogu podnijeti za dodjelu tromjesečne (15.000,00 kuna bruto) ili polugodišnje (30.000,00 kuna bruto) potpore književnom stvaralaštvu.

Potpore će se dodjeljivati za književno-umjetnički rad.

Potpore će biti isplaćivane u obrocima po 5.000,00 kuna bruto na mjesečnoj osnovi, a po dostavi mjesečnog izvještaja o radu. Ukoliko korisnik Potpore ne bude dostavljao mjesečna izvješća o svom radu, isplata obroka će se obustaviti dok korisnik ne dostavi zadovoljavajuće izvješće o radu. Procjenu izvješća vršit će Kulturno vijeće Grada Rijeke za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost.

Nakon isteka Potpore korisnik je dužan dostaviti, uz završno izvješće, rukopis napisan tijekom trajanja Potpore. Rukopis će u elektroničkom formatu biti dostupan članicama i članovima Gradske knjižnice Rijeka na čitanje što će omogućiti autoru rukopisa dobivanje povratne informacije od čitatelja, povezivanje s čitateljima, moguće unaprjeđenje rukopisa i stvaranje čitateljske baze za distribuciju djela kada rukopis bude objavljen.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju fizičke osobe koje djeluju na riječkoj književnoj sceni, a prijave će procijeniti Kulturno vijeće Grada Rijeke za nakladničku, knjižnu i knjižničnu djelatnost.

Podnositelj prijave su dužni primjerak svoje prijave predati i u pisanom obliku u pisarnici Grada Rijeke, odjeljak broj 1 Titov trg 3, ili poslati poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Prijava na javni pozivu za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva, Korzo 16/III, 51000 Rijeka.

Sve dodatne informacije o Pozivu, prijavitelji mogu saznati upitom na e-mail: alen.kapidzic(et)rijeka.hr ili pozivom na telefonski broj 051 / 209 235 od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati.