Udruga Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji provodi fotonatječaj Sjećanja jedne šume i poziva sve mlade fotografe amatere u dobi od 16 do 25 godina da se prijave na natječaj sa svojim fotografijama. Tematika fotonatječaja jest šuma kojom Udruga želi osvijestiti važnost šuma u životu zajednice, potaknuti na brigu o šumama te potaknuti na aktivan boravak u prirodi. Suočeni s brojnim požarima šuma, neizmjerno je važno poticati zajednicu na brigu o šumi i odgovorno ponašanje u prirodi što je ujedno i cilj fotonatječaja.  Prijavitelji su pozvani da fotografijom pokušaju izraziti životni vijek šume, stanovnike šume i njezina "sjećanja", odnosno tragove života, ne samo pejzažnom fotografijom, nego i konceptualnom, portretnom, itd. "Neka fotografija ovjekovječi tajne koje šuma skriva - njezinu ljepotu i važnost, ali i probleme s kojima se šuma susreće posebice uzrokovanima ljudskim faktorom.", poručuju iz Foliota.

Natječaj je otvoren od 10. kolovoza do 10. rujna, a prijavitelji mogu poslati tri (3) fotografije u digitalnom obliku na adresu elektroničke pošte Udruge (udruga@foliot.hr). Nakon zatvaranja natječaja članovi komisije izabrat će tri najuspješnija rada te sedam pohvaljenih. Nagrađeni i pohvaljeni radovi izložit će se na izložbi koja je planirana do kraja rujna o čemu će javnost i mladi fotografi biti pravovremeno obaviješteni.

Više informacija o natječaju (uvjete i prijavnicu) možete pronaći na foliot.hr ili na FB profilu Udruge.

Fotonatječaj dio je projektnih aktivnosti projekta Lutonjica (mala ljetna eko škola) koji se provodi uz potporu Primorsko-goranske županije.