Knjigu će predstaviti akademik dr. sc. Petar Strčić, prof. dr. sc. Ivan Jurković, prof. dr. sc. Robert Matijašić, prof. dr. sc. Željko Bartulović, dr. sc. Elvis Orbanić i  dr. sc. Sanja Holjevac. Nazočnima će se obratiti i sam prof. emeritus dr. sc. Miroslav Bertoša.

Miroslav Bertoša jedan je od znamenitijih hrvatskih povjesničara koji je u domaću historiografiju "na mala vrata" kontinuirano donosio dah revolucionarnih i uzbudljivih znanstvenih pristupa nastalih na Zapadu, posebno vidljivih u Francuskoj u nastojanjima povjesničara okupljenih oko časopisa Annales. Djela Doba nasilja, doba straha; Etos i etnos zavičaja, Istra: Doba Venecije, Istra između zbilje i fikcije, Izazovi povijesnog zanata; Kruh, mašta & mast: prizori i memorabilije o staroj Puli pripadaju samim vrhuncima nacionalnog znanstvenog rada u području društvene humanistike. Bertoša je vrstan praktični povjesničar, "moljac" između tona starog arhivskog papira, ali i maštoviti pisac koji nikada ne zanemaruje stil želeći prije svega ispričati priču o povijesti. 

Kako to obično biva u historiografiji, takvim se velikanima u zrelim godinama rada iskazuje počast zbornicima koji nose njihovo ime i preispituju djelo. Došlo je i Bertošino vrijeme u kojem dobiva zbornik od čak tri sveska koji piše sedamdesetak autora na preko 700 stranica!

Predstavljanje u prostorima HAZU-a prava je prilika za ljubitelje Bertošina djela, ali i bivše studente za ponovni susret s profesorom.