Nikola Kraljić rođen je 29. studenoga 1930. u Omišlju, otok Krk, a preminuo u 30. listopada 2015. Rijeci.

Osnovnu školu završio je u rodnom Omišlju, a gimnaziju u Krku i Rijeci. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao je i diplomirao filozofiju i psihologiju.

Svoj je radni vijek proveo kao psiholog u «Savjetovalištu za djecu i omladinu» i kao psiholog terapeut u «Savjetovalištu za djecu, mladež, brak i obitelj» pri Centru za socijalni rad u Rijeci. Za iznimna dostignuća na polju psihologije Društvo hrvatskih psihologa, čiji je bio dugogodišnji član, dodijelilo je Nikoli Kraljiću prestižnu Nagradu Ramiro Bujas.

Počeo je pisati u gimnaziji, a objavljivati od 1964. godine, najprije u časopisima. Blizak duhu „krugovaške“ poetike, pisao je na čakavici, kojoj je dao nezamijenjiv modernizirajući jezični, formalno izričajni i značenjski doprinos, te na štokavskom književnom standardu.

Već prva zbirka pjesama, Vrime, objavljena 1972. u Rijeci, u Biblioteci Dometi, predstavila je Nikolu Kraljića kao zrelog pjesnika, s profiliranom poetikom. Od tada do 2015. objavio je ukupno 42 knjige, od kojih je 36 izvornih zbirki poezije i poetske proze, a ostalo su izbori iz Kraljićeva pjesničkog opusa, neki i u prijevodu na talijanski i engleski jezik, te Sabrane pjesme.

Kraljićeve pjesme uvrštene su u brojne antologije: Korablja začinjavca, Besedi z kamina i mora, Tra pietre e mare (Antologie cave della regione liburnica di poesie cia), Čakavsko pjesništvo XX. stoljeća, Suvremeno dijalektalno pjesništvo Primorja i Podravine, Moreplovi (Hrvatska poezija o moru, pomorcima i brodovima), Skupljena baština, Antologija pjesništva otoka Krka itd. 

Bavio se i prevođenjem poezije s engleskog (poema Pepelnica T. S. Eliota) i s talijanskog (V. Gerratana, G. Scotti, E. Montale, G. Ungaretti, Sanguineti, N. Balestrini, Sh. Kusano, G. Roheim, V. Aguilera-Cerni itd), te kritikom i recenzijama s područja književnosti i filozofije, a prevodio je i tekstove s područja kulture, umjetnosti, psihologije i filozofije.

Redovito je objavljivao u gotovo svim uglednim hrvatskim književnim časopisima, a neke je i uređivao (Riječka revija, Književna Rijeka). Uredio i za tisak pripremio više knjiga, uglavnom poezije.

Bio je dugogodišnji član Društva hrvatskih književnika, čijem je ogranku u Rijeci bio jedan od suosnivača te mu je više godina i predsjedavao. Također je bio član Društva hrvatskih filozofa.

Nikola Kraljić dobitnik je niza nagrada i priznanja za svoje pjesništvo, među ostalim: Nagrade Čakavskog sabora (Žminj, 1971.), godišnje regionalne književne nagrade Drago Gervais (pet puta), Godišnje nagrade Grada Rijeke za izuzetan doprinos hrvatskoj književnosti (1995.), Povelje "Visoka žuta žita" za trajan doprinos hrvatskoj književnosti (Drenovci, 1998.), Godišnje nagrade Općine Omišalj (2007. za knjigu poetske proze Moj prijatelj Oton - sjećanja), Nagrade Kaliope književnih stvaralaca otoka Krka (2007.), Književne nagrade Drago Gervais (2007. za zbirku Usamljeni veslač i doprinos hrvatskoj poeziji na čakavici), Nagrade Općine Omišalj za životno djelo za iznimna postignuća u književnosti 2012. i Književne nagrade Drago Gervais (2013. za zbirku Barka na vezu i ukupan doprinos hrvatskoj poeziji na čakavici).

O Kraljićevu pjesništvu, tijekom pola stoljeća njegova stvaralaštva, pisali su gotovo svi ugledni stariji i mlađi književni kritičari i povjesničari književnosti, među ostalim: akademik Tonko Maroević, prof. emeritus Katica Ivanišević dr. sc., prof. dr. Milorad Stojević, akademik Zvonimir Mrkonjić, dr. sc. Branimir Bošnjak, prof. dr. Sanjin Sorel, Sead Begović, prof. dr. Nikola Petković, Jadranka Pintarić, mr. sc. Velid Đekić, Davor Šalat, Roman Karlović, Ivan Božićević, Robert Bebek, Miroslav Mićanović itd.

O Kraljiću redatelj Zoran Krema snimio je 2009. polusatni biografski dokumentarni film pod naslovom "Če sem sem, ma beloga tovara ne zovem moro".

Nikola Kraljić živio je, radio i djelovao u Rijeci i rodnom Omišlju.

BIBLIOGRAFIJA

- Vrime, Dometi, Rijeka, 1972.

- Žedno more, Riječko književno i naučno društvo, Rijeka, 1973.

- U plimi vjetra, RKND, Rijeka, 1973.

- Put košćere, RKND, Rijeka, 1974. 

- Hod, Čakavska scena, Rijeka, 1976.

- Čakavski haiku, Društvo prijatelja mora, Rijeka, 1977.

- Barka puna vode, Čakavska scena, Rijeka, 1980.

- Poludio od riba, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1982.

- Ogni giorno il tempo (Poesie scelte e tradotte da Giacomo Scotti), Coop-ed La Sfinge, Napulj, 1983.

- Dinarida, ICR, Rijeka, 1984.

- Trag, ICR, Rijeka, 1985.

- Ćapivanje kanta, ICR, Rijeka, 1987.

- Poruka, IRO Otokar Keršovani, Opatija-Rijeka, 1988.

- Duša morda z burum leti do mora, Libellus, Crikvenica-Rijeka, 1993.

- Sedmi val, Libellus, Crikvenica-Rijeka, 1993.

- Salon Kijec, Libellus, Crikvenica-Rijeka, 1994. 

- Ja meštar / Io mastro, (dvojezično, izbor u prijevodu Laure Marchig), Libellus, Crikvenica-Rijeka, 1994.

- Plovuća sidra, Riječki nakladni zavod, Rijeka, 1994.

- Izabrane pjesme, RINAZ, Rijeka, 1995.

- Pisme nadjene, RINAZ, Rijeka, 1996.

- Bog rožice, RINAZ, Rijeka, 1997.

- Pikarske pjesme o Ani i Bartulu, RINAZ, Rijeka, 1998.

- Prst u moru, Libellus, Crikvenica-Rijeka, 1999.

- Versi od mnozijeh milosti, RINAZ, Rijeka, 2000.

- Simulakrum, Adamić, Rijeka, 2000.

- Kaškino zobo, Vitagraf i DKH, ogranak Rijeka, Rijeka, 2001.

- Vodotoč, DKH, ogranak Rijeka, Rijeka, 2002.

- Za sjevernim vjetrom / With the North Wind toward the Sea, Naklada LUKOM, Zagreb, 2003.

  (dvojezično, izbor i prijevod na engleski: Roman Karlović)

- Luđak na Timoru, Naklada LUKOM, Zagreb, 2004.

- Usamljeni veslač, Naklada LUKOM, Zagreb, 2005.

- Moj prijatelj Oton - sjećanja, Naklada LUKOM, Zagreb, 2006.

- Sabrane pjesme, RINAZ, Rijeka 2007.

- Krinka, Naklada LUKOM, Zagreb, 2007.

- Punta od erta, Naklada LUKOM, Zagreb, 2008.

- Sohi, Naklada LUKOM, Zagreb, 2009.

- Vega, Naklada LUKOM, Zagreb, 2010.

- Na nebu se ne prlja rublje / In cielo la biancheria non si sporca, DHK - Ogranak Rijeka, Rijeka, 2011. (dvojezično, izbor i prijevod na talijanski: Giacomo Scotti)

- Oblak u moru, Naklada LUKOM, Zagreb, 2011.

- Barka na vezu, Naklada LUKOM, Zagreb, 2012.

- Umnažam, Naklada LUKOM, Zagreb, 2013.

- Oleandar, Naklada LUKOM, Zagreb, 2014.

- Oaza, Naklada LUKOM, Zagreb, 2015.