Nedavni natpisi po medijima koji su ukazivali kako će se volontiranje priznavati kao radni staž od 2014. godine potaknuli su nas na reagiranje i pojašnjavanje ove tematike. Volontiranje se neće prepoznavati kao radni staž niti će se izjednačavati s radnim stažem, odnosno trenutno ne postoji inicijativa za takvo što niti na razini Europske unije, niti na razini Hrvatske!

Volontiranje se prepoznaje i promiče kao aktivnost ili usluga od interesa Republike Hrvatske koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, izgradnje socijalnog kapitala, osobnog razvoja, do aktivnog uključivanja osoba u društvena bivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Volontiranjem se doprinosi društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i socijalnom uključivanju. Volontiranjem se stječu iskustva i razvijaju kompetencije (koja uključuju znanja i vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost) potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit. S tim u skladu pokrenute su različite inicijative na razini Europske unije i unutar Hrvatske kako bi se kompetencije stečene volontiranjem prepoznale. Naime na razini Europske unije, pokrenuti su različiti procesi u cilju razvoja sustavne procedure koje će moći primjenjivati sve zemlje članice i sukladno svojim nacionalnim potrebama i uvjetima, iste prilagoditi. Najznačajnija inicijativa vezana je uz izradu jedinstvenog europskog obrasca za bilježenje kompetencija stečenih kroz volontiranje.

U okviru te inicijative, preporuka je Europske komisije da se kompetencije stečene volontiranjem prate, evidentiraju, i prepoznaju. Time se svima koji volontiraju daje mogućnost da putem jednostavnih alata evidentiraju svoje kompetencije stečene kroz volontiranje koje se kasnije mogu koristiti kao prilog životopisu i za predstavljanje potencijalnim poslodavcima. Na razini Europske unije, uprava zadužena za koordiniranje cijelog tog procesa je Uprava za obrazovanje i kulturu (DG Education and Culture), kontakt osoba, Pedro Chaves. Države članice neće biti obvezne raditi u skladu s preporukama, budući da za takve stvari Europska komisija ne može obvezati članice niti pokrenuti sankcije u slučaju da se iste ne ispunjavaju.

Na nacionalnoj razini, u Hrvatskoj, u veljači ove godine pokrenut je proces (sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu NN22/13) izrade Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Namjera je potvrde pružiti podršku volonterima u prepoznavanju njihovih kompetencija (koja uključuju znanja i vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost) stečenih kroz volonterska iskustva, kako bi njima mogli poboljšati i upotpuniti svoj životopis te se bolje predstaviti potencijalnim poslodavcima. Očekuje se da će potvrda biti usvojena od strane Ministarstva socijalne politike i mladih do kraja 2013. godine. Potvrda će biti dostupna svim volonterkama, volonterima i organizatorima volontiranja na web stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih i na stranicama regionalnih volonterskih centara – Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb, Udruga MI - Volonterski centar Split i Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka.

Za sva dodatna pojašnjenja i informacije o kompetencijama stečenim kroz volontiranje slobodno se obratite regionalnim volonterskim centrima. 


Primjer volonterskih pozicija i kompetencija

Promotor/ica na info štandu:

Poslovi i zadaci: uređenje štanda, briga o lecima udruge SMART, a koji će biti izloženi na štandu, dijeljenje promotivnog materijala, pružanje informacija građanima vezanima uz manifestaciju Hrvatska volontira, komunikacija s posjetiteljima štanda, pospremanje štanda po završetku (materijal i opremu). 

KOMPETENCIJE (ZNANJA , VJEŠTINA TE PRIPADAJUĆU SAMOSTALNOST I ODGOVORNOST) KOJE SE MOGU RAZVITI/UNAPRIJEDITI U OKVIRU VOLONTERSKE POZICIJE:

Osobne kompetencije
urednost
poštivanje dogovorenog i točnost

Socijalne kompetencije
sposobnost stvaranja novih kontakata
komunikacijske vještine (sposobnost razmjene informacija; sposobnost komunikacije s različitim ljudima)
sposobnost jasnog usmenog izražavanja

Organizacijske kompetencije
poštivanje dogovorenih rokova
sposobnost uključivanja i motiviranja drugih ljudi

PRIMJER UPISIVANJA STEČENIH KOMPETENCIJA (ZNANJA , VJEŠTINA TE PRIPADAJUĆU SAMOSTALNOST I ODGOVORNOST) U ŽIVOTOPIS:

Volontersko iskustvo: Promotorica na info štandu , od svibnja 2012. do svibnja 2013.

Organizacija: Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Ključne aktivnosti i odgovornosti: uređenje štanda (organiziranje svih promotivnih matrijala u cilju vidljivosti i pristupačnosti građanima, koordinacija zaprimanja materijala od predstavnika Udruge za razvoj civilnog društva SMART, evidencija dostatnosti svih promotivnih materijala, briga o lecima udruge SMART,a koji će biti izloženi na štandu, dijeljenje promotivnog materijala, pružati informacije građanima vezane uz manifestaciju „Hrvatska volontira“ (komunikacija s različitim profilom građana – potencijalnim volonterima u manifestaciji „Hrvatska volontira“, pružanje informacija građanima o volonterskim aktivnostima u koje se mogu uključiti, komunikacija s posjetiteljima štanda (jasno i precizno usmeno izražavanje, prenošenje i razmjena informacija o svim planiranim događanjima), pospremanje štanda po završetku (materijal i opremu), prilikom obavljanja poslova sukladno svojim odgovornostima pokazana je visoka razina urednosti, poštivanja dogovorenog i točnosti te motiviranja građana na volontiranje


Koordinator/ica za mlade – Kluba čitatelja 14+ u Središnjoj knjižnici

Poslovi i zadaci:  kreiranje baze podataka članova Kluba, uspostava efikasnog modela komunikacije sa članovima ( facebook, e-mail, SMS poruke), zajednička izrada plana aktivnosti ( sa supervizorom, članovima/korisnicima usluga Knjižnice, provedba i praćenje aktivnosti Kluba čitatelja pomoć u dovršavanju projekta „Mladi na djelu“

KOMPETENCIJE (ZNANJA , VJEŠTINA TE PRIPADAJUĆU SAMOSTALNOST I ODGOVORNOST) KOJE SE MOGU RAZVITI/UNAPRIJEDITI U OKVIRU VOLONTERSKE POZICIJE:
Osobne kompetencije
motiviranost
predanost
poštivanje dogovorenog i točnost
sposobnost preuzimanja inicijative
sposobnost suočavanja s promjenama

Socijalne kompetencije
sposobnost stvaranja novih kontakata
sposobnost komunikacije
sposobnost pronalaska optimalnog rješenja
sposobnost motiviranja drugih
sposobnost rada u timu

Organizacijske kompetencije
sposobnost planiranja
sposobnost organiziranja događaja
sposobnost delegiranja zadataka

PRIMJER UPISIVANJA STEČENIH KOMPETENCIJA (ZNANJA , VJEŠTINA TE PRIPADAJUĆU SAMOSTALNOST I ODGOVORNOST) U ŽIVOTOPIS:

Volontersko iskustvo: Koordinator/ica aktivnosti za mlade u Središnjoj knjižnici , od svibnja 2012 do svibnja 2013
Organizacija: Središnja knjižnica

Ključne aktivnosti i odgovornosti: kreiranje baze podataka članova Kluba (stvaranje novih kontakata kluba, pronalaženje optimalnog rješenja, planiranje prilikom kreiranja baze podataka članova Kluba), uspostava efikasnog modela komunikacije sa članovima putem facebook-a, e-maila, SMS poruke (komunikacija s članovima, iniciranje novih pristupa u komunikaciji sa članovima), zajednička izrada plana aktivnosti sa supervizorom, članovima/korisnicima usluga Knjižnice (rad u timu, planiranje i delegiranje zadataka, izrada zajedničkog plana aktivnosti, motiviranje članova Kluba i tima),  provedba i praćenje aktivnosti Kluba čitatelja pomoć u dovršavanju projekta „Mladi na djelu“ (iniciranje i predlaganje novih rješenja u provedbi planiranih aktivnosti, motiviranje članova tima, delegiranje zadataka), prilikom obavljanja poslova sukladno svojim odgovornostima pokazana je visoka razina motiviranosti, predanosti, poštivanja dogovorenog i točnosti u obavljanju zadataka