Na konferenciji su prisustvovali Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, Ivan Šarar, pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke i predsjednik Odbora nagrade, Aleksandar Mijatović, predsjednik Prosudbenog povjerenstva, Gorana Tuškan, ravnateljica Gradske knjižnice Rijeka.

Ove  godine u kategoriji neobjavljenog književnog djela članovi Prosudbenog povjerenstva (dr.sc. Aleksandar Mijatović, dr.sc. Milorad Stojević, Darija Žilić, Vlado Simcich Vava i Kristijan Vujičić) ocjenjivali su ukupno 68 radova autora s područja cijele Hrvatske.

Dobitnici Književne nagrade Drago Gervais za 2015. godinu su:

- u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela dobitnik je Sebastian Antonio Kukavica iz Rijeke za zbirku pjesama u prozi pod naslovom «nakon povlačenja mora na kopnu će ostati samo dvodihalice i bunkeri envera hoxhe»

- u kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika dobitnica je Katica Ivanišević za «Antologiju pjesništva otoka Krka», objavljenu 2014.g. u izdanju Naklade Lukom iz Zagreba.

Sebastian Antonio Kukavica mladi je riječki autor, rođen 1992.g. Kratke priče objavljivao je u književnim časopisima te je objavio dva romana: Ponoćni zaziv muze (2012.g. ) i Prepeličji palindrom (2013.). Osim književnim radom, bavi se i snimanjem dokumentarnih filmova.

Katica Ivanišević poznata je književna znanstvenica, prva žena rektorica sveučilišta u Hrvatskoj i prva žena predsjednica parlamentarnog doma (Županijskog doma Sabora), rođena  u Omišlju na otoku Krku 1935.g. Autorica je knjiga, brojnih znanstvenih članaka i dobitnica više nagrada, između ostaloga i Nagrade grada Rijeke te županijske nagrade za životno djelo.

U obrazloženju Prosudbeno povjerenstvo ističe da se rukopis "nakon povlačenja mora na kopnu će ostati samo dvodihalice i bunkeri envera hoxhe" odlikuje prije svega formalnom i sadržajnom inventivnošću i postavljanjem problema na obje razine. Na formalnoj razini, rukopis istražuje granice između stiha i poezije, te poezije i proze, nastavljajući istraživanja sintaktičkih i grafičkih sredstava u oblikovanju retka kao temeljne jedinice. Takav se poetski postupak prenosi u sadržajni sloj teksta u kojem se javljaju teme kartografije, dodekafonije, poliritmije i apstraktnog slikarstva. Kao što se redak oslobađa ('deteritorijalizira') od rečenice, tako se redom deteritorijaliziraju zemlja od teritorija, zvuk od tona, linija od oblika. Nagrađeni rukopis se,  poetsko-političkim eksperimentom, žanrovskom, tematskom i formalnom hibridnošću, uklapa u tradiciju svjetske i hrvatske pjesme u prozi, ali i slijedi najnovije trendove takozvane teorijske fikcije, kakvu je razvio Reza Negarestani u Cyclonopedii (2008).

"Antologija pjesništva otoka Krka" predstavlja sintetski presjek žive tradicije čakavskog pjesništva otoka Krka od 17. stoljeća do suvremenih pjesnika. Među 42 zastupljenih i predstavljenih autora, ima pjesnikinja i pjesnika koji stvaraju na standardu, međutim ocijenjeno je da antologija daje važan uvid upravo u razvoj čakavskog pjesništva na otoku Krku. Antologija predstavlja autorski pothvat prof. emeritus Katice Ivanišević, koji se ne očituje tek u prikupljanju i odabiru pjesničkih djela, već i knjževnopovijesnom, književnokritičkom i književnoteorijskom situiranju i kontekstualiziranju predstavljenih pjesama. Antologija je opremljena biografijom  autorica i autora, ekscerptima iz književnih studija i pogovorom antologičara.  

Svečana dodjela Nagrade održat će se 16. listopada u Gradskoj vijećnici s početkom u 12 sati, dok će se  književni susreti s nagrađenim autorima održati u Gradskoj knjižnici Rijeka.

Pored dobitnika nagrade, Prosudbeno povjerenstvo posebno je pohvalilo sljedeće radove koji su ušli u uži izbor:

- «Snijeg u magli», autor Ilija Čorić, Pula

- «Tetovirani zmaj na leđima gorostasa», autorica Diana Rosandić Živković, Rijeka

- «Jima nuadie», autor Nedjeljko Franov, Kali

- «Zamalo zauvijek odgođeno», autor Đino Đivanović, Zagreb

Književna nagrada Drago Gervais jedna je od najdugovječnijih književnih nagrada u Hrvatskoj, a dodjeljuje ju Grad Rijeka za poticanje književnog stvaralaštva svake dvije godine. Već punih 10 godina Nagrada prelazi lokalne okvire i ima nacionalni značaj te se dodjeljuje u dvije kategorije: nagrada za najbolje neobjavljeno književno djelo neovisno o književnoj vrsti te nagrada za najbolje objavljeno književno djelo na čakavskom dijalektu u protekle dvije godine.