Rijeka je proglašena Europskom prijestolnicom kulture za 2020. godinu. Nakon prolaska prvog kruga i ulaska u uži izbor s Dubrovnikom, Osijekom i Pulom povjerenstvo nezavisnih stručnjaka EU odlučilo je da titulu i vrijedan projekt dobiva Rijeka. Prije svega vrijedi istaknuti da je projekt dobiven prvenstveno na temelju dviju prijavnih knjiga pisanih za prvi i drugi krug selekcije, a u kojima se odgovara na cijeli niz relevantnih konceptualnih i operativnih pitanja, dokazuje potencijal i snaga za izvođenje projekta te predstavlja cjelokupan koncept i program rada.

Rijeka je prva i javno objavila svoju prijavnu knjigu te ju je moguće čitati na stranici Rijeka 2020 - Port of Diversity. 

I Gradska knjižnica Rijeka aktivno je sudjelovala u stvaranju programa izloženog u prijavnoj knjizi, a osim teme nove zgrade knjižnice predviđene u kompleksu bivše tvornice "Rikard Benčić" koja je predstavljena kao jedna od strateških kulturnih investicija čije ostvarivanje je i neovisno od titule Europske prijestolnice kulture, jednu od ključnih programskih linija i tzv. "flagship" program čini Ciglena kuća/Brick House. Riječ je o specifičnom i zahtjevnom projektu koji će u suradnji s ostalim partnerima ostvariti Art kino, Gradsko kazalište lutaka Rijeka i Gradska knjižnica Rijeka, a koji je u potpunosti posvećen odgoju i obrazovanju djece od najmlađe dobi te se zato naziva i Dječjom kućom. Bit će to kreativni centar koji će na jednom mjestu hibridno spajati dio koncepta dječje knjižnice, obrazovanje iz područja nove pismenosti (film, video igre, programiranje, modeliranje...) i multifunkcionalni stvaralački prostor, sve u svrhu suvremenog pristupa odgoju i obrazovanju i nastanka nove generacije korisnika kulturnih usluga, programa, sadržaja...

Osnovne početne postavke projekta Dječje kuće možete proučiti i u samoj prijavnoj knjizi.

Fotografije: Ivan Rendić, Ciglena kuća, 2015.,